Datum: 06-12-2022 - 15:18
28
jan
'17

Natuurbeheer gaat nog tot maart door in Leeuwenhorstbos.

Vijftien jonge mannelijke damherten zijn eind 2016 en begin 2017 in een maand tijd gedood in het Leeuwenhorstbos. Ze moesten worden afgeschoten, omdat ze een bedreiging vormden voor de verkeersveiligheid op de Gooweg. Na deze afschot en de aanrijdingen (waarbij zes damherten...

het leven lieten) lopen er in het gebied nog altijd enkele tientallen damherten rond, gaf de provincie onlangs nog aan in een persbericht.

De heer De Moor van NZLokaal stelde de burgemeester in de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag daarover een aantal vragen. Waarom zijn niet alle damherten uit veiligheidsoverwegingen afgeschoten en welke maatregelen worden er nu genomen om de veiligheid (door het oversteken van damherten) voor eens en altijd te waarborgen op de Gooweg.

In antwoord daarop gaf de burgemeester aan dat niemand dit niet kan garanderen, het blijft uiteindelijk loslopend wild en je kan moeilijk overal hekken om heen gaan zetten. Door de jacht van de afgelopen tijd hebben de overgebleven damherten zich daarna grotendeels uit de voeten gemaakt volgens de burgemeester.

De komende tijd zal er tot aan maart toch weer actief natuurbeheer gaan volgen en zodra de damherten zich weer laten zien, zal er opnieuw op de damherten gejaagd gaan worden. Hiermee hoopt men net als in het begin van januari hetzelfde effect te bereiken, om zo het aantal damherten het liefst tot nul reduceren.

Verder moeten de reeds bestaande borden op de Gooweg de automobilisten waarschuwen voor overstekende damherten en heeft men het plaatsen van verkeersspiegeltjes (wat de damherten volgens natuurbeheerders afschrikken) nog in onderzoek.

Het is volgens de burgemeester zaak dat men de situatie goed in de gaten houdt en gelijk via natuurbeheer ingrijpt als dat nodig is.

Foto Stef Warmerdam.