Datum: 16-08-2022 - 06:00
27
jan
'17

VVD'er Vermeulen: iedere vereniging moet ingelicht worden over de jubileum subsidies van J.C. Ruigrok Stichting.

De gemeenteraadsvergadering van donderdagavond duurde ondanks een flinke overlegpauze maar slechts een klein uurtje. Het item van de 'actuele politieke vragen' nam daarbij het grootste gedeelte van de tijd van deze vergadering in beslag. De heer Vermeulen van de VVD had...

een vraag over de collegebesluiten van deze week, in de notulen hiervan stond vermeld dat het college een ander besluit had genomen, als dat de ambtelijke organisatie aan het college had voorgesteld inzake de mogelijkheid tot aanvragen van de Jubileum subsidies van de J.C. Ruigrok Stichting.

De heer Vermeulen vroeg zich hierbij af wat de motivatie van het college was om af te wijken van het ambtelijk advies. De burgemeester gaf aan dat het college de tijd van twee weken te kort vond om alle verenigingen en organisaties van ons dorp in te lichten over de mogelijkheid om zich in te schrijven bij deze stichting en daarmee kans te maken op een flink geldbedrag om een grote droom waar te maken.

De gemeente had een vraag van J.C. Ruigrok Stichting ontvangen of zij de mogelijkheid tot aanvragen wilde communiceren binnen de gemeente. Het college besloot daarop, door het volgens hen korte termijn van indienen van nog maar twee weken voor de aanvraag, om maar één vereniging voor te dragen namelijk de Zorg- en kinderboerderij De Dierenhoeve.

Dat besluit viel niet goed bij meerdere raadsleden en zij vonden dat er nog zeker tijd genoeg was om iedere vereniging of organisatie in Noordwijkerhout en De Zilk, te wijzen op het feit dat zij een kans kunnen maken op een mooi geldbedrag (van maar liefst maximaal € 50.000,-) om een lang gekoesterde wens in te laten gaan.

De heer Vermeulen van de VVD vond het helemaal niet zo moeilijk om iedereen op de hoogte te brengen van deze mooie mogelijkheid en riep de pers op om er flink bekendheid aan te geven over de beschikbare 'Jubileum subsidies van de J. C. Ruigrok Stichting'.

Met deze oproep aan de pers wil hij, en met hem meerdere raadsleden, dat iedere vereniging of organisatie er mogelijk van kan profiteren en niet alleen één vereniging. Blik Op Noordwijkerhout geeft graag gehoor aan de oproep van de Gemeenteraadsleden.

Uitleg: Jubileum subsidies Ruigrok Stichting. Maak je droom waar.
De J.C. Ruigrok Stichting bestaat in 2017 veertig jaar. Dit wil de stichting vieren met zes donaties van € 50.000 en één extra donatie van € 25.000 voor stichtingen en verenigingen in Zuid-Kennemerland.

Nagenoeg elke vrijwilligersorganisatie heeft een droom over een project dat niet binnen hun mogelijkheden ligt. Normaal gesproken kan de J.C. Ruigrok Stichting alleen maar een kleine bijdrage doen. Maar het jubileumjaar wil zij graag vieren door dromen te laten uitkomen.

Hoe gaat het in zijn werk?
Natuurlijk zijn er een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet de aanvraag van toepassing zijn op een project binnen het werkgebied van de stichting dat loopt van het Noordzeekanaal naar de noordelijke Bollenstreek (Hillegom, Noordwijkerhout, Lisse) inclusief de Haarlemmermeer. Daarbij is er een aantal domeinen waarin het beoogde project moet passen: sociaal-maatschappelijk, cultuur, sport, natuur, godsdienst en ontwikkelingssamenwerking.

In elk van de zes domeinen vindt een donatie plaats van € 50.000 en voor één van de gekozen projecten is een extra bedrag van € 25.000 beschikbaar. Verder worden er nog eisen gesteld aan de rechtspersoon, moet het project voor 1 januari 2019 zijn afgerond en dient het geld ingezet te worden voor een nieuw (nog niet gestart) project.

De aanvraagprocedure zal in twee fasen verlopen. Er dient een eerste opzet gepresenteerd te worden (deadline 15 februari 2017) op maximaal één A4. Daarin staat een korte omschrijving waarmee het bestuur kan beoordelen of de aanvraag en de aanvrager aan de algemene voorwaarden voldoen.

Na de beoordeling door het stichtingsbestuur kan een volledig plan worden ingediend met financiële onderbouwing. Dit plan dient 31 maart 2017 in bezit te zijn van het bestuur. Het reglement en de procedure voor de aanvragen wordt beschreven in een pdf-document dat u kunt downloaden door hier te klikken.

Voor meer informatie kunt kijken op de website van de J.C. Ruigrok Stichting.