12
jun
'12

In memoriam Wim van der Sleet, erelid Oranjevereniging Noordwijkerhout.

Op 9 juni j.l. ontvingen wij bericht van het overlijden van dhr. W.J. van der Sleet. Wim van der Sleet was vanaf 1980 tot 1999 bestuurslid van de Oranjevereniging Noordwijkerhout. In januari 2000 werd hij na het bereiken van de 70-jarige leeftijd erelid. Bij vele activiteiten...

van de Oranjevereniging was Wim betrokken. Een (stille) harde werker, altijd bereid om mee te helpen, iemand waarop je kon bouwen. Het afscheid dat wij moeten nemen van Wim van der Sleet valt ons zwaar. In hem verliezen wij een zeer gewaardeerd oud-bestuurslid en erelid.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Het bestuur
Oranjevereniging Noordwijkerhout.

 

Op 9 juni j.l. ontvingen wij bericht van het overlijden van dhr. W.J. van der Sleet.

Wim van der Sleet was vanaf 1980 tot 1999 bestuurslid van de Oranjevereniging Noordwijkerhout. In januari 2000 werd hij na het bereiken van de 70-jarige leeftijd erelid.

Bij vele activiteiten van de Oranjevereniging was Wim betrokken. Een (stille) harde werker, altijd bereid om mee te helpen, iemand waarop je kon bouwen.

Het afscheid dat wij moeten nemen van Wim van der Sleet valt ons zwaar. In hem verliezen wij een zeer gewaardeerd oud-bestuurslid en erelid.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Het bestuur

Oranjevereniging Noordwijkerhout.