Datum: 20-02-2020 - 08:25
16
jan
'17

Nieuwe (vice)voorzitter en secretaris bij Oranjevereniging.

Tijdens de onlangs gehouden nieuwjaarsbijeenkomst van de Oranjevereniging Noordwijkerhout heeft Jack Wijnands de voorzittershamer officieel overgedragen aan Hans Janssen. Nadat Jack Wijnands in 2002 bestuurslid en in 2008 vicevoorzitter werd nam hij in 2011 de voorzittershamer...

over van Floor Vink. Na het volmaken van 2 termijnen van drie jaar geeft Jack de voorzittershamer over aan Hans Janssen. Ook het secretariaat is overgaan in andere handen, na 19 jaar geeft Liesbeth Vreeken haar stokje over aan Tanja Augustinus. Zowel de aftredende voorzitter als de secretaris zijn blij met hun opvolgers en blijven zich inzetten voor de Oranjevereniging.

Hans Janssen is al sinds 2000 bestuurslid, waarvan de laatste jaren tevens in de functie van vicevoorzitter van de Oranjevereniging. Zijn taak wordt overgenomen door Wally Rodenburg. Tanja Augustinus is sinds een jaar bestuurslid en brengt vanuit haar werk en ander vrijwilligersfuncties veel ervaring mee.

Het bestuur van de Oranjevereniging dankt Jack en Liesbeth voor hun inzet als voorzitter en secretaris en spreekt haar volste vertrouwen uit in Hans, Wally en Tanja. De Oranjevereniging Noordwijkerhout wenst u via deze weg allen een heel voorspoedig 2017.

Foto 1 Dagelijks Bestuur OV: Peter Edelaar, penningmeester – Tanja Augustinus, secretaris – Wally Rodenburg, vicevoorzitter en Hans Janssen, voorzitter.