Datum: 05-07-2020 - 08:00
13
jan
'17

Politiek niet blij met uitspraken van het college over een fusie met Noordwijk.

In de commissievergadering van BAM van donderdagavond gaven verschillende fracties aan dat men niet blij was met de verschillende uitspraken van het college over dat men een voorstander zou zijn van een fusie met Noordwijk. Volgens de commissieleden werd het woord fusie in de...

nieuwjaarstoespraak nog wel in genuanceerde bewoordingen geuit door de burgemeester. Maar in de krant van de volgende dag stond een interview met de burgemeester en volgens die krant zou de burgemeester een warm voorstander zijn van een fusie.

Later stond er in een andere krant dat wethouder Bilars had aangegeven dat het gehele college achter een fusie met Noordwijk zou staan. De fracties vroegen zich af of de verhalen in beide kranten wel klopten terwijl het in de nieuwjaarstoespraak niet zo stellig naar voren kwam.

Burgemeester gaf aan dat hij in zijn toespraak wel duidelijk zinspeelde op de reële mogelijkheden van een fusie met Noordwijk, maar volgens hem wel veel minder dan dat later in de media werd weergegeven. Hij wilde alleen met zijn uitspraken er voor zorgen dat de mogelijkheden van een fusie onderzocht en bespreekbaar zouden worden.

Hij begrijpt wel dat de pers het woord fusie, alleenstaand, interessanter vinden voor een kop dan eentje met een 'reële mogelijkheid'. Het blijft volgens de burgemeester een samenvatting van zijn nieuwjaarstoespraak, die minder genuanceerd werd opgeschreven door de verslaggever.

Wethouder Bilars gaf daarna aan dat hij in een latere persbijeenkomst heeft gezegd dat een fusie met Noordwijk het eindstation zou moeten zijn voor hem en dat heeft die andere journalist volgens hem goed verwoord.

De fracties van NZLokaal en de VVD zouden toch graag zien dat het college het woord fusie niet meer gaat gebruiken in de media, uiteindelijk is men op dit moment bezig om zich te oriënteren samenwerkingsmogelijkheden en om dan nu al zich uit te spreken over een fusie gaat de politiek veel te ver.

Dit zou het proces van eerst samenwerken kunnen verstoren, zeker omdat de twee partijen die een meerderheid vormen in Noordwijk nog geen een warm voorstander zijn van vergaande samenwerking laat staan een fusie.

Het college beloofde dat men, om het gehele proces niet te verstoren, het woord fusie niet meer zo nadrukkelijk naar buiten zal brengen.