Datum: 25-02-2020 - 15:50
13
jan
'17

Extra maatregelen om alcoholgebruik tegen te gaan op jeugddisco carnaval.

In de commissievergadering van BAM op 15 september 2016 deden de twee opsporingsambtenaren (BOA's) van Noordwijkerhout, verslag van de opgedane ervaringen bij jeugddisco van de Babyfaaten/Kaninefaaten tijdens het afgelopen carnaval op 5 februari 2016 in de Schelft....

Alle partijen schrokken destijds van de uitkomsten en waren zeer bezorgd over de gevolgen van het forse gebruik van alcohol door een deel van deze jongeren tussen de 11 en 15 jaar. De commissieleden wilde daarom ook extra maatregelen van het college om het alcoholgebruik onder jongeren nog meer tegen te gaan.

In de commissievergadering van BAM van afgelopen donderdagavond werden de (extra) maatregelen bekend die gaan gelden voor de komende jeugddisco's. De aanpak van CV De Kaninefaaten en de gemeente is tweeledig. Enerzijds zullen er concrete maatregelen worden getroffen voor het evenement zelf.

Anderzijds zullen voorafgaand aan het evenement door zowel de gemeente als door CV De Kaninefaaten, communicatiemiddelen worden ingezet om zoveel mogelijk bezoekers te bereiken en te informeren over wat wel en wat niet toegestaan is.

Allereerst de maatregelen voor wat betreft het evenement de Jeugddisco:
* De bezoekers die bij toelating worden aangewezen, moeten bij binnenkomst een blaastest afleggen.
* Leden van CV De Kaninefaaten en BOA's zullen gedurende de avond door de hal lopen en bezoekers meenemen voor een blaastest mocht er een vermoeden bestaan dat zij
gedronken hebben.
* Steekproefsgewijs zullen bezoekers worden gefouilleerd mocht er een vermoeden bestaan dat zij drank bij zich hebben.
* Rondom De Schelft (buitenterrein) gaan leden van CV De Kaninefaaten surveilleren om te voorkomen dat daar drank wordt verkocht. De politie zal tegen drankverkoop in de wijken rondom de Schelft optreden.
* Er worden grote bakken bij de ingang geplaatst zodat bezoekers de kans krijgen om drank die zij bij zich hebben hier in te deponeren voordat zij de feesthal betreden.

ln het voortraject speelt de communicatie een belangrijke rol. Hierin zal de gemeente samenwerken met CV De Kaninefaaten. Een opsomming van acties die genomen zullen worden is als volgt:
* Communiceren van maatregelen via social media door de gemeente als door CV De Kaninefaaten.
* Maatregelen publiceren bij verkooppunten van toegangskaarten, op toegangskaarten en in lokale media.
* Oproep vanuit de gemeente aan middelbare scholen om in de weken voorafgaande aan carnaval aandacht te geven aan de gevolgen van alcoholgebruik op jonge leeftijd.

Voor de jeugd van 16 tot 18 op de andere carnavalsfeesten worden de huidige maatregelen, waaronder geen alcohol en het uitreiken van een leeftijdspolsbandje, strikt gehandhaafd.