Datum: 05-07-2020 - 09:01
12
jan
'17

Eindelijk schot in de zaak betreffende sportpark De Boekhorst.

De herinrichting van het nieuwe sportpark De Boekhorst en het daar aangekoppelde item 'Wat doen we met De Schelft', heeft de afgelopen jaren al heel wat discussie opgeleverd. Vele vergaderingen hebben al binnen en buiten het gemeentehuis plaatsgevonden en was er daardoor...

regelmatig uitstel van 'we pakken even door'.  Maar het ziet er nu naar uit dat er schot in de zaak komt.

In de commissievergadering van Ruimte en Wonen van woensdagavond gaf wethouder Bilars aan dat afgelopen maandag de nieuwe plannen opnieuw met de belanghebbenden (omwonenden en verenigingen) besproken zijn.

De uitkomsten hiervan worden op dit moment verwerkt en zal daarna als concreet plan gepresenteerd gaan worden aan de gemeenteraad en inwoners van Noordwijkerhout.

Wethouder Bilars gaf in de commissievergadering een aantal datums aan, waarin de plannen besproken gaan worden en er daarna een besluit zal gaan plaatsvinden!!!!

* februari > worden de uitkomsten van het plan besproken in het College van B&W.

* 1 maart > informatieavond over de plannen tijdens de commissievergadering van R&W.

* 22 maart > hoorzitting voor alle belanghebbenden.

* 29 maart > oordeelsvormende commissievergadering van R&W. (insprekers toegestaan)

* 20 april > besluitvorming in de Gemeenteraad.

We houden u verder op de hoogte als er meer informatie vrijkomt van de Gemeente Noordwijkerhout.

Foto's BON.