Datum: 24-02-2020 - 12:39
12
jan
'17

Burgerparticipatie roept discussie op bij plan reconstructie Victoriberg.

In de gemeenteraadsvergadering van 15 december stelde de heer Floor van de PvdA vragen aan het college over de gepresenteerde plannen voor de reconstructie van de Victoriberg, het gedeelte van de Victoriberg tussen Kerkeland en de rotonde Schulpweg. Hij gaf toen aan dat de...

omwonenden misschien wel tevreden zijn, maar dat volgens hem het resultaat van het plan, zeker voor het gedeelte tussen Dorpsstraat en rotonde Gooweg, op geen enkele wijze strookt met datgene wat in het 'Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan' (GVVP) is opgenomen.

Volgens hem heeft het zelfs strijdigheid oplevert en hij ziet ook nauwelijks een verbetering van de fietsveiligheid waar het uiteindelijk voor bedoeld was. Het plan is nu gepresenteerd in de sfeer van 'dit is het' en we gaan het uitvoeren, aldus de heer Floor.

 

De heer van der Wal van D66 viel de heer Floor bij, want het was volgens hem tenslotte één van de speerpunten van het verkiezingsprogramma van D66. Ook hij wil graag dat het terugkomt in de commissie Ruimte en Wonen, want met dit voorgestelde plan ziet hij geen grote verbeteringen voor de verkeersveiligheid.

Wethouder Bilars gaf in antwoord aan dat het volgens hem wel voldoet aan het GVVP, maar dat het onderwerp in de goede volgorde van besluitvorming alsnog behandeld zal worden in de commissie R&W. De wethouder wilde niet vooruitlopen op de uitkomsten van die discussie.

Want als de gemeenteraad daarna een andere mening is toegedaan dan het voorliggende plan, dan komt men op een punt dat men moet gaan afwegen wat belangrijker is 'de mening van de raad of de inbreng van de burgerparticipatie'.

Dat wordt dan een interessant proces...waren toen de laatste woorden van wethouder Bilars. Afgelopen woensdagavond werd in de commissievergadering van Ruimte en Wonen het onderwerp daarom opnieuw behandeld.

Na een discussie die er soms heel stevig aan toe ging tussen (niet voor de eerste keer in de commissie van R&W) de heer Cramer van de VVD en de heer Floor van de PvdA, bleek dat de inbreng van de burgerparticipatie bij dit item op verschillende manieren kan worden uitgelegd.

Alle partijen (incl. D66) behalve de PvdA, waren tevreden met het plan om van dit gedeelte op de Victoriberg een 30km zone te maken. Zij stemmen in met het plan die de omwonenden en de verkeerskundigen gezamenlijk hebben aangedragen.

Er wordt met een 30km zone gekozen voor de fietsers op de Victoriberg en niet op een apart fietspad met een brug over de Guldemondvaart. Deze zou uitkomen op de Simon Emtinckstraat, wat op veel weerstand stuitte van de bewoners aldaar die hun straat dan weer zien als een racebaan voor scooters.

De veiligheid van de fietsers staat wel bij iedereen voorop, maar alleen de fractie PvdA ziet in de maatregelen die genomen gaan worden niet voldoende terug, maar staan daar  alleen in.

Er is afgesproken dat een jaar na de reconstructie een evaluatie zal gaan plaatsvinden om te zien of de maatregelen hebben geholpen. Vergelijken wordt dan wel lastig want volgens de cijfers heeft er op dat stuk van de Victoriberg nog nooit een ongeluk plaatsgevonden.

Wilt u het item (no 7) terugluisteren, klik hier.

Foto Gemeente Noordwijkerhout.