12
jan
'17

Aanleg fietspad van Zeestraat naar Sancta Maria dit voorjaar van start.

In 2011 heeft de gemeente Noordwijkerhout het project voor de aanleg van het fietspad F 287, van de Zeestraat via de Kraaierslaan naar het terrein van Sancta Maria, overgenomen van de gemeente Noordwijk. De aankopen van gronden voor dit fietspad lagen voornamelijk op het grondgebied...

van Noordwijkerhout. Na een lange periode van overleg met grondeigenaren en een onteigeningsprocedure is onlangs eindelijk de procedure van aanbesteding ter hand genomen.

Verwacht wordt dat binnen niet al te lange termijn gestart kan worden met de aanleg van het fietspad en dat het in het tweede kwartaal van 2017 al geopend kan worden.

Dit bleek uit de commissievergadering van Ruimte en Wonen op woensdagavond. De provincie Zuid-Holland financiert de realisatie van het fietspad via een subsidie.

Gemeente Noordwijkerhout overzichtskaart 1, klik hier (pdf). (Zeestraat>Kraaierslaan)

Gemeente Noordwijkerhout overzichtskaart 2, klik hier (pdf). (Kraaierslaan>Sancta Maria)

Foto's in de fotogalerij BON.