Datum: 12-08-2022 - 17:19
10
jan
'17

Huldigingen en cijfers 2016 op nieuwjaars- bijeenkomst Brandweer Noordwijkerhout(foto's)

Zoals gebruikelijk werd ook dit jaar de nieuwjaarsreceptie van de vrijwillige brandweer gehouden in de kazerne aan de Herenweg. Burgemeester Goedhart, districtscommandant Hans Baardscheer, clustercommandant Edo Groenendijk en waarnemend clustercommandant Roelfke Spilker...

werden door ploegchef cq postcommandant Peter van de Burg van harte verwelkomd.

De heer Groenendijk, de nieuwe clustercommandant voor cluster 11, Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Noordwijk en Noordwijkerhout, nodigde daarna iedereen uit even stil te staan bij het zo mooie brandweervak. Hij memoreerde het bijzondere moment in december, waarin het landelijk 'Specialisme Technische Hulpverlening' officieel van start is gegaan.

Dat team is samengesteld uit 5 brandweerkorpsen vanuit 25 veiligheidsregio’s, waar onder Hollands Midden, en kan ingezet worden bij complexe inzetten zoals treinongevallen, bedelvingen, instortingen etc. De kans op zo’n incident is klein, maar de gevolgen zijn altijd groot. Trots om er aan deel te nemen dus.

Verder gaf dhr. Groenendijk aan dat er een andere bedrijfsstructuur gaat komen en wordt er van vijf naar drie sectoren overgegaan.
1. De sector Brandweerzorg
2. De sector Risico en Crisisbeheersing
3. De sector Bedrijfsvoering

Het laatst genoemde zal voor de korpsleden van Noordwijkerhout het meest merkbaar zijn als er veranderingen komen. Ook zullen er veranderingen gaan komen in het oefenen. Van Kwantitatief naar kwalitatief, waarin meer aanspraak gemaakt gaat worden op de eigen verantwoordelijkheid inzake de vakbekwaamheid.

Tot slot bedankte hij alle korpsleden voor de professionaliteit waarmee het afgelopen jaar de brandweerzorg in en rond Noordwijkerhout verzorgd werd. Zoals ook elk jaar werden door Peter van den Burg alle cijfers over de alarmeringen bekend gemaakt.

28 x Kleine brand
4 x Middelbrand
2 x Grote brand
1 x Zeer grote brand
47 x Hulpverlening
52 x Loos / automatische melding
22 x First Responder

Noortje Winkel en Frank Rotteveel werden door Burgemeester Goedhart bevorderd tot manschap A na het behalen van hun diploma. Gehuldigd werden met een medaille voor Openbare Orde en Veiligheid: Jan de Bruin voor 30 jaar inzet, Patrick van der Putten voor 20 jaar inzet en Francis de Koning en Axel Noest, beide vanwege hun 15 jaar inzet in dit korps.

Verwelkomd als nieuw lid werd Maurice van den Haak, die de al snel opengevallen plaats van S. Bekooij komt opvullen. De receptie werd informeel voortgezet waarbij een zeer leuke act van twee corpsleden zeer zeker bijdroeg tot een erg gezellige avond.

Tekst en foto's Vrijwillige Brandweer Noordwijkerhout.