Datum: 05-07-2020 - 09:15
05
jan
'17

Nieuwsbrief Voedselbank Noordwijkerhout (1).

Bij de Voedselbank Noordwijkerhout zijn veel vrijwilligers op verschillende fronten actief. Actief op het gebied van het inzamelen van producten, het vervoeren ervan, het wekelijks uitzetten van deze producten in de kratten voor de deelnemers, bestuurlijk en ook vrijwilligers...

die de eerste contacten leggen, alvorens mensen gebruik mogen/kunnen maken van de Voedselbank.

Met het uitbrengen van een Nieuwsbrief wil het bestuur van Voedselbank Noordwijkerhout, een grotere onderlinge cohesie bereiken onder deze vrijwilligers. Naast dit aspect wil men de lokale bevolking meer betrekken bij het fenomeen ‘Voedselbank’. Ditzelfde geldt voor de gemeente Noordwijkerhout en hun trouwe leveranciers, zoals de lokale supermarkten en bakkerij.

Eerste Nieuwsbrief 2017:
In ons nog prille nieuwe jaar ontvangt u alweer de eerste Nieuwsbrief van de Voedselbank Noordwijkerhout. Een Nieuwsbrief vol positieve geluiden. Een Nieuwsbrief waarin de kerstgedachte stevig doorklinkt.

Naast het Voorwoord van onze voorzitter Jaap Beunder kunt u lezen hoe betrokken bedrijven en stichtingen zijn bij het reilen en zeilen van onze Voedselbank.

Tijdens de inzameling heb ik een rondje langs de supermarkten met vrijwillige chauffeur Mark van der Voort gemaakt, en heb hiervan verslag gedaan.

Noordwijkerhout is niet alleen het ‘Hart van de Bollenstreek’, de Noordwijkerhouter heeft ook het ‘Hart’ op de juiste plaats. Veel leesplezier!

Tekst Aart de Jong
Intaker Voedselbank, tevens eindredactie Nieuwsbrief.

* Klik hier voor de nieuwsbrief 1 - 2017 in PDF > 05-01-2017.

*
Klik hier voor de nieuwsbrief 3 - 2016 in PDF > 09-12-2016.

*
Klik hier voor de nieuwsbrief 2 - 2016 in PDF > 11-8-2016.

* Klik hier voor de nieuwsbrief 1 - 2016 in PDF > 05-05-2016.