Datum: 26-10-2021 - 23:50
04
jan
'17

Beperkte schade tijdens jaarwisseling in Noordwijkerhout.

Burgemeester Goedhart gaf in zijn nieuwjaarstoespraak al aan dat de jaarwisseling in de gemeente Noordwijkerhout relatief rustig is verlopen. De schade aan gemeentelijke eigendommen was dit jaar opnieuw een stuk minder dan de jaarwisseling van 2015/2016...

De gemeente heeft inmiddels een tussentijdse balans opgemaakt, tijdens de afgelopen jaarwisseling werd schade toegebracht aan diverse verkeersborden en een hek. De totale kosten worden op dit moment geraamd op € 2827,- tegenover € 7400,- van de jaarwisseling 2015-2016.

Tijdens de jaarwisseling van 2011/2012 bedroegen de kosten toen nog ca. € 30.000,-. Het gaat de laatste jaren dus de goede kant op maar nog steeds is iedere euro aan schade er natuurlijk één teveel, want uiteindelijk moeten de inwoners de schade als belastingbetaler betalen.

Er is verder één arrestatie verricht, maar niet bij rellen, het was een goede kennis van de politie die geen rijbewijs maar wel drugs en illegaal vuurwerk in zijn auto had en daarmee een nacht op het politiebureau heeft gewonnen met de bijbehorende justitiële nazorg.

Voor de jaarwisseling heeft de gemeente een aantal voorzorgsmaatregelen genomen om de schade zoveel mogelijk te beperken:

- De gemeente heeft extra voorzorgsmaatregelen genomen op plaatsen waar tijdens de voorgaande jaarwisselingen de meeste schade is aangericht. Die maatregelen bestonden bijvoorbeeld uit het verwijderen van vuilnisbakken, het sluiten van ondergrondse containers en het houden van preventieve rondes door politie en boa’s.

- Via de media en de gemeentelijke website is voorlichting gegeven met de regels voor het afsteken van bv vuurwerk.

- Wat ook een rol meespeelt is dat er sinds vorig jaar op oudejaarsdag pas vanaf 18.00 uur vuurwerk afgestoken mag worden.