Datum: 28-11-2022 - 16:24
04
jan
'17

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Goedhart.

Burgemeester Gerrit Goedhart heeft tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 3 januari van de gemeente Noordwijkerhout zijn traditionele nieuwjaarstoespraak uitgesproken. Daarbij ging hij onder andere in op een relatief rustig verlopen jaarwisseling in ons dorp...

op de goede prestaties van VVSB in de KNVB-beker, op de ontwikkelingen van verschillende projecten zoals sportpark De Boekhorst en het Bavo-terrein en over de eventuele vergaande samenwerking met buurman Noordwijk.


Nieuwjaarstoespraak 2017 (u kunt hem ook downloaden, klik hier)
De jaarwisseling is in Noordwijkerhout relatief rustig verlopen. Er is een arrestatie verricht, maar niet bij rellen, het was een goede kennis van de politie die geen rijbewijs, maar wel drugs en illegaal vuurwerk in zijn auto had en daarmee een nacht op het politiebureau heeft gewonnen, met de bijbehorende justitiële nazorg.

Er is ook een auto uitgebrand, ook dat was niet door rellen, maar door een technische storing bij het rijden op de 206. Het aantal knallen van illegaal vuurwerk en het aantal vernielingen is natuurlijk altijd teveel, maar het was hier niet schokkend. Landelijk gezien vind ik het illegale vuurwerk echter een absolute bedreiging van onze veiligheid. Ik deel de gevoelens van de politie daarover.

2016 was een merkwaardig jaar, het jaar waarin we afscheid namen van Johan Cruijff, de belichaming van de Nederlandse grootheid in de vorige eeuw en voor velen van ons een stuk geschiedenis dat we zelf meemaakten. Maar het was ook het jaar waarin VVSB Noordwijkerhout wereldroem vergaarde door als amateurclub door te dringen tot de halve finale van de KNVB-beker.

Wat een belevenis om met het halve dorp op 2 maart in een colonne van bussen naar Utrecht te reizen en daar 72 minuten stand te houden. Ook de supporters hebben naam gemaakt door hun voorbeeldige gedrag, VVSB en Noordwijkerhout hebben saamhorigheid laten zien zonder spoortje ongein, maar met heel veel sportief plezier.

Voor degenen die na de nederlaag tegen Volendam op 13 december zeggen dat het bij VVSB korter geduurd heeft dan bij Johan Cruijff, zeg ik: wij leven nog, het gaat goed in de Tweede divisie, wacht maar af! Voorzitter Broekhof, coach Van Leeuwen en aanvoerder Jozic, alle spelers, vrijwilligers en supporters: het was een prachtig jaar, dank voor jullie prestaties.

Bijzonder was dat het ganse college van Noordwijkerhout in het begin van het jaar unaniem besloot een brief aan de gemeente Noordwijk te sturen met de uitnodiging om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om de samenwerking te intensiveren, met inbegrip van de mogelijkheid van een fusie.

Wie had dat gedacht dat het college van Noordwijkerhout, met wethouder Knapp als kampioen van de onafhankelijkheid, ooit zo’n stap zou zetten en er nog steun van de raad voor zou krijgen ook. Het onderzoek loopt nu. Eind maart verwachten wij resultaten. Ik kom er zo nog op terug.

We hebben vorig jaar ook een begin gemaakt met de voorbereiding van onze organisatie op de opgaven van de toekomst. Want of we nu dingen meer samen gaan doen met Noordwijk of niet: we moeten strak sturen om te kunnen blijven presteren. Daarom werken we nu in de organisatie met zeven teams onder een tweehoofdige directie. Het is tijdelijk, het wel of niet doorgaan van de samenwerking met Noordwijk is bepalend voor hoe het verder gaat.

De lokale overheid moet aan steeds meer prestatienormen voldoen en in steeds grotere hervormingen meegaan. De drie decentralisaties in de zorg zijn nog niet achter de rug, maar in de Bollenstreek en in Holland Rijnland zijn ze tot nu toe zonder onoplosbare problemen gerealiseerd. Nu gaat een volgende sector helemaal op de schop: de voorbereiding op de Omgevingswet begint, die in 2019 moet ingaan.

Zo’n beetje alle wetten in het ruimtelijke domein moeten daarin samen worden gevoegd en dat betekent dat het ambtelijke apparaat anders moet gaan werken. De theorie is dat het allemaal eenvoudiger en transparanter wordt, maar het is de eenvoud van de gehaktbal. Het is wel eenvoudiger om van vele losse stukjes wetgeving één gehaktbal te kneden en die in één keer in de mond van je ambtelijk apparaat te stoppen, maar het is niet makkelijker.

Vergeeft u mij het beeld, ik bedoel niets onsmakelijks, ik geef er mee aan dat je je er echt op moet voorbereiden. En met een te kleine mond red je het niet. Daarom hebben we die brief aan Noordwijk gestuurd, we dachten dat die zich er alleen misschien ook wel in zouden kunnen verslikken.

Dit nieuwe jaar wordt hoe dan ook een interessant jaar. We gaan kijken of we met ons Klant Contact Centrum stappen kunnen zetten voor een verdere verbetering van de dienstverlening. In de zorg moeten we kijken of we de jeugdzorg definitief op de rit kunnen krijgen, dat betekent vooral dat we de afstemming met de grote aanbieders onder controle moeten brengen, ook financieel. We doen dat in Holland Rijnland-verband, dus dat moet kunnen.

We hebben in deze regio geen stuwmeren van ongebruikt geld opgebouwd, maar het moet ook niet zo worden dat we structureel op de oude kosten blijven zitten, terwijl het Rijk ons de geplande bezuinigingen oplegt.

Ruimtelijk gaan twee grote projecten spelen: ik verwacht dat de plannen voor de BAVO dit jaar ingevuld zullen gaan worden. De contouren zijn vastgesteld, maar nu moet er een partij komen die binnen die contouren aan de slag wil, om er in de komende jaren een mooie wijk van te maken. Ik vind dat we die dan maar BAVO-park moeten noemen, als gebaar naar NZ Lokaal.

Voor het Zilt in De Zilk is de ontwikkelaar al bekend. Ons helpt natuurlijk enorm dat de woningmarkt weer aantrekt. En wie wil hier nu niet wonen? Wist u dat wij op de Elsevier-lijst van beste gemeenten op de 66e plaats van 390 staan? Niet slecht voor twee dorpjes aan de duinen. We spelen landelijk gezien met de hele Bollenstreek in de eredivisie en ik verwacht dat we door de ruimtelijke ontwikkelingen onze positie verder versterken.

Bij goede woonwijken passen ook goede voorzieningen. De vernieuwing van sportpark De Boekhorst komt opnieuw aan de orde en zal dit jaar tot besluitvorming leiden. De grootste vraag is of De Schelft en het zwembad bij de planvorming betrokken moeten worden.

Er is nader onderzoek gedaan naar de vraag wat dat zou betekenen voor de voorzieningen, voor het ruimtelijk beslag en ook voor de financiële last op de gemeentebegroting. Zo’n onderzoek kost tijd, maar het is beter om een verantwoord besluit te nemen dat aan iedereen uit te leggen is.

En dan natuurlijk de Centrumvisie. De Witte Kerk verbindt ons allen, maar de Centrumvisie heeft ons in het verleden verdeeld. Daarom is er nu een uitgebreid traject gevolgd om spelregels vast te stellen, waarbinnen we gaan zoeken naar een prachtige verblijfsruimte en extra impact voor het levend houden van ons centrum, voor bewoners, ondernemers en bezoekers.  Ik ben zelf portefeuillehouder monumentenzorg, ik ben gehecht aan de Witte kerk en aan de hof, maar ik sta open voor verbetering.

Bouwen gebeurt niet alleen in de woonsfeer, ook het Bulb Trade Park raakt vol. We krijgen er zelfs een clustering van landbouwmechanisatiebedrijven, doordat Nobels daar terugkeert in de gemeente, samengaat met JAVO en Havatec als buurman krijgt. Een belangrijke impuls voor onze economie! We blijven het hart van de Bollenstreek, niet alleen met de bollen, maar ook met de landbouwmechanisatie.

Prachtig is dat we er in bollensector in december een tweede hofleverancier bij hebben gekregen. De firma E. J. Hogervorst en zonen heeft dat predicaat verdiend met een indrukwekkende geschiedenis van 150 jaar, waarvan het de laatste 100 jaar door vernieuwingen als het omspuiten van land en het inzetten van zelfbedachte machines een grote betekenis heeft gehad voor de ontwikkeling van de bollenteelt in Noordwijkerhout.

Er zijn nog veel meer projecten: Sancta Maria samen met Noordwijk, Victoripark, Mossenest II, de lage Gooweg, meer een spontane en inmiddels onstuitbare ontwikkeling, het Abeelenpark; vergeet ook niet de vernieuwing van het Raamwerk,  de plannen voor het beschermd wonen van Rivierduinen en de uitbreiding van Teylingen college. De drie laatste zijn ook werkgevers in onze gemeente; het Raamwerk is zelfs een hele grote. Volop dynamiek dus, op alle fronten en eigenlijk geen grote onoplosbare problemen.

Waarom dan toch die toenadering tot Noordwijk?
We hebben besloten niet mee te doen aan de samenwerking van de vijf Bollengemeenten in een grote gemeenschappelijke regeling op vijf strategische domeinen, nadat Noordwijk zich eruit had teruggetrokken. Samen met Noordwijk hebben we vervolgens besloten om niet mee te doen aan de ambtelijke fusie de drie oostelijke gemeenten per heden zijn aangegaan.

We feliciteren ze van harte en wensen ze veel geluk en succes, maar we hebben het concept van een ambtelijke fusie verworpen: niet drie of meer kapiteins op een schip, of, het is maar hoe je het ziet, drie of meer schepen met één motor.

Wij zouden organisch gaan samenwerken met Noordwijk naar gelang van nut en noodzaak. Nou als je twee gemeenteraden hebt, die niet onderling afstemmen, dan heb je twee politieke werelden waarin dat verschillend wordt gevoeld. En wij merkten in de samenwerking in de streek, met de drie-eenheid HLT, Katwijk en de Leidse regio, dat wij kracht moeten maken om mee te komen.

Zij hebben allemaal grote ambtelijke apparaten en zetten strategisch beleid uit. Als je niet op hetzelfde niveau inbreng levert, loop je achter de feiten aan. En dan kun je als twee eenlingen wel beweren dat je zelfstandig blijft, maar dan heb je de regie over je eigen beleid toch echt verloren.

Daarbij komt dat Holland Rijnland zich uit een aantal domeinen heeft teruggetrokken, dat hebben we als gemeenten zelf besloten, maar we pikken het als cluster Duin- en Bollenstreek niet op. De omgevingsvisie Hart van Holland is daarvan een treurig voorbeeld. Als ambtelijk project ingezet door Leiden en overgenomen door omliggende gemeenten. V

Vervolgens sluiten Katwijk, Noordwijk en Teylingen zich erbij aan, dwars door de samenwerkingsverbanden HLT en Noordwijk-Noordwijkerhout heen. De Leidse projectleider meldt in het Leidsch Dagblad vervolgens dat Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom meer op Haarlem zijn georiënteerd. Wat een dieptepunt.  Weg tien jaar Holland Rijnland, weg cluster Duin- en Bollenstreek. 

De positie in het krachtenspel in de omgeving is dus belangrijk. Wil je meespelen dan moet je op hetzelfde niveau spelen, anders ben je meeloper. Belangrijk is ook dat je als gemeente aan de kwaliteits- en integriteitseisen van provincie en Rijk kunt voldoen. Het Rijk stuurt na de drie decentralisaties nu de Omgevingswet op ons af.

De provincie toetst of het lokaal bestuur de belangen van de bevolking wel goed behartigt. Dat moet je niet op een schaal aanpakken van 16.000 of 26.000 inwoners. Zeker niet als je als gemeente nu al een artikelserie over je heenkrijgt zoals Noordwijk van het Leidsch Dagblad. Je moet een ambtelijk apparaat neerzetten op de schaal van ten minste de gemiddelde gemeentegrootte van Nederland, dat is rond de 42.000 en dat is Noordwijkerhout en Noordwijk samen.

Moet dat door een fusie?
We zullen zien. We moeten in ieder geval ook bestuurlijk meer samen optrekken, als colleges en als raden. De twee gemeenteraden zullen in het voorjaar beslissen naar aanleiding van het onderzoek dat Twynstra en Gudde nu verricht.

De vraag die beantwoord moet worden zal zijn: als je geen gemeenschappelijke regeling wilt van vijf gemeenten op vijf strategische domeinen, als je niet ambtelijk wilt fuseren met HLT, wat moet je dan doen om mee te spelen in het krachtenveld in je omgeving en om opgewassen te zijn tegen de taken die het Rijk je oplegt? Het gaat uiteindelijk over de vraag hoe je bestuurlijk grip houdt op je eigen situatie.

Ik zie ook nog een positieve reden en dan word ik pas echt enthousiast. Dit gebied op de noordelijke oever van de Rijn was een van de eerste lenen die de Fries Gerulf in 889 van de Oost-Karintische koning in bezit kreeg na de moord op Godfried de Noorman. Wikipedia vertelt meer. Het is daarmee een kerngebied in wat Holland is geworden.

Als wij onze gemeentehorizon iets verbreden en de Noordgo een beetje updaten met een omgevingsvisie en een samenlevingsvisie dan kunnen wij er samen met Noordwijk een gebied met een sterke eigen identiteit van maken, dat zijn eigen plaats in het Nederland van nu heeft, dat meedoet in het regionale krachtenspel en tegelijkertijd de lokale gemeenschappen een nabij bestuur geeft. Dat is een uitdaging die energie losmaakt.

Dames en heren, ik wil het maar niet over de landelijke verkiezingen hebben, hier en elders in Europa. Hebben we straks nog een werkbare regering, functioneren de EU, de NAVO en het Klimaatakkoord straks nog?

Nu ja, ook als de wereld om ons heen instort, wil ik toch aan het begin van het twaalfde jaar dat ik hier ben, zeggen dat ik de toekomst voor onze gemeente met vertrouwen tegemoet zie. De opdracht voor Noordwijkerhout, en wat mij betreft ook Noordwijk, is helder en ik stel voor dat we het jaar 2017 met energie en optimisme tegemoet gaan.

Dames en heren: Geluk en gezondheid in 2017.

Gerrit Goedhart, burgemeester.


Foto's redactie BON