Datum: 20-02-2020 - 08:20
03
jan
'17

St. Dolphins4femke opnieuw in actie voor dolfijnondersteunende therapie Femke Weijers.

Stichting Dolphins4femke zamelt geld in om Femke Weijers, 15 jaar en meervoudig beperkt, dolfijnondersteunende therapie te kunnen laten volgen op Curacao. De therapie heeft als doel haar levenskwaliteit te verbeteren. Femke is reeds twee keer...

naar de therapie geweest en heeft goede resultaten behaald die ook behouden zijn gebleven. Ze is beter gaan lopen, haar fijne motoriek is verbeterd, ze is beter gaan articuleren waardoor ze verstaanbaarder is en tijdens de laatste therapie hebben we hard gewerkt aan zindelijkheidstraining met als resultaat dat Femke volledig zindelijk mee naar huis is gegaan.

De volgende doelen waar we graag met Femke aan zouden willen werken zijn: orthopedagogisch: besef van beperking en hoe daar mee om te gaan, stressstoornis onder controle krijgen, mentaal sterker worden, logopedie voor mondmotoriek (verslikken, speekselverlies).

Hoe het werkt: dolfijnen spelen een centrale rol in het programma. Zo ondersteunen zij onder meer instrumenteel leren, wat betekent dat de interactie met de dolfijn ook als een beloning werkt. Voorbeeld: een therapeut vraagt een kind met motorische problemen om zijn arm omhoog te brengen.

Zodra het hierin slaagt, reageert de dolfijn, die het kind zo kan motiveren om de oefening nogmaals uit te voeren. Zo krijgt het kind snel en makkelijk grip op een nieuwe situatie en kweekt het zelfvertrouwen.

Op www.dolphins4femke.nl en op Facebook stichting dolphins4femke is alle informatie en therapieverslagen van de vorige therapieën te vinden. Klik hier voor de pagina van 'Dream or Donate' om een donatie te doen.

Tekst en foto's Stichting Dolphins4femke.