Datum: 27-01-2020 - 19:04
25
dec
'16

Inwoners Bollenstreek leveren waardevolle bijdrage aan Wmo plannen.

Inwoners van de Bollenstreek leveren een waardevolle bijdrage aan de Wmo plannen voor de komende twee jaar. Dat bleek tijdens het verwerken van de reacties die een aantal van hen in de intensieve inspraakperiode gaven. Deze inspraakronde vond in oktober en november...

van dit jaar plaats.

Vooral de reacties op het verlichten van de druk op mantelzorgers, het stimuleren van inwoners om zorgvragen in de buurt te signaleren en betere informatievoorziening over de aanvraag en het proces rond hulp en ondersteuning, zijn goed te gebruiken in de uitwerking van de ‘Transformatieagenda, Wmo en haar omgeving, 2017-2018’, de plannen voor de Wmo van de vijf gemeenten in de Bollenstreek.

De gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Noordwijkerhout zijn dan ook blij dat zoveel inwoners de prioriteiten en aandachtspunten toejuichen die in deze plannen staan.

Aanpak inspraakperiode
De gemeenten verzamelden de reacties op de Wmo plannen door met een TukTuk met koffie, thee en andere versnaperingen op strategische plekken in de Bollenstreek te staan.

Daarnaast werden er bijeenkomsten gehouden waarin zorg- en welzijn organisaties en hulpverleners uit de eerste lijn werden uitgedaagd om op de voorstellen te reageren, deze te versterken en de ideeën daaruit uit te werken. Maar natuurlijk werden inwoners ook via de websites, gemeentepagina’s en social media accounts naar een inspraakformulier geleid.

Cijfers
In totaal werden er 562 reacties van particulieren op de transformatieagenda verzameld. Daarnaast werden ook officiële reacties van onder andere zorg- en welzijnsorganisaties, professionals uit de eerste lijn zorg, ouderenbonden, cliëntenraden en raadsleden ontvangen.

Vervolg
Inmiddels zijn de reacties uit de inspraakronde in de definitieve versie van de transformatieagenda verwerkt. Deze wordt in december aan de gemeenteraden in de Bollenstreek voorgelegd.

Over de Wmo
Gemeenten zorgen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Zij bieden hiervoor hulp en ondersteuning aan. Die ondersteuning wordt zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving aangeboden.

Daarnaast wordt via de Wmo ook opvang verzorgd, zoals vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg. Bovendien vallen het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid van de buurt en het tegengaan van huiselijk geweld onder de Wmo.

Tekst WMO Bollenstreek.