Datum: 29-02-2020 - 10:50
19
dec
'16

Een kerstviering met kerststerren bij de Zonnebloem. (foto's)

De kerstviering van de Zonnebloem vrijdag 16 december werd ook nu door een groot aantal gasten van de Zonnebloem bezocht.  Met de in kerstsfeer gebrachte zaal van het Victorhuis kwamen de gasten meteen in de goede stemming. En met de koffie met gebak kwam...

de feestelijke sfeer er meteen in. Door voorzitter Henk de Kleer werden allen van harte welkom geheten. Een voorrecht om juist in deze onzekere tijd met elkaar kerst te kunnen vieren. Tijdens de viering, met als voorgangers pastoor Goumans en dominee Van der Weiden, werden de bekende kerstliederen gezongen.

Af en toe ging dat een beetje stroef hetgeen door dominee Van der Weiden werd vertaald, dat het misschien beter is de kelen voorafgaande aan de dienst te smeren in plaats van na de dienst. In de verkondiging werd door dominee Van der Weiden werd de nadruk gelegd op de schaduwen en donkere wolken die ons soms omringen.

Maar, er komt steeds weer een moment dat de zon een ruimte vindt door de donkerheid heen te breken. Na de dienst, tijd voor een hapje en een drankje waarmee de stemming er goed in kwam. Gevolgd door de lunch met soep en broodjes. En alle tijd om met elkaar over de dagelijkse dingen te praten en te genieten van al het heerlijks dat door de vele vrijwilligers werd opgediend.

Ondertussen namen de “kerststerren” van het Mannakoor van de Victorkerk hun plaats in. Het koor zong deze middag de mooiste kerstliederen. Met veel enthousiasme werden de kerstliederen  meegezongen. Voor het gevoel van een aantal gasten ging het optreden van het koor in feite te snel voorbij.

Na de pauze, waarin de gasten opnieuw van al het nodige lekkers werden voorzien, het vervolgoptreden van het koor. Ook nu was het genieten van de door het koor gezongen kerstliederen en van harte meegezongen door de gasten. Kortom het was wederom een kerstviering  waarvan vrijwilligers en gasten van de Zonnebloem bijzonder goede herinneringen aan over houden.

In zijn dankwoord merkte de voorzitter op dat hij vanochtend kerststerren had opgehaald, maar die zaten in potjes, straalden wel  maar zongen niet. Hier hebben wij de echte kerststerren met prachtige stemmen. Onder luid applaus werd het koor uitgeleide gedaan.

Een bijzonder woord van dank is ook nu op zijn plaats voor al die vrijwilligers die deze dag tot een plezierig en feestelijk samenzijn hebben gemaakt. De gasten gingen met een goed gevoel huiswaarts. De feestelijke dag werd mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van de Rabobank Bollenstreek in het kader van het sponsoren van organisaties. Ook hier onze dank daarvoor.

Tekst en foto's Zonnebloem, afdeling Noordwijkerhout.