Datum: 05-06-2020 - 07:50
18
dec
'16

Een van de laatste bruine beren in Nederland leefde 1000 jaar geleden in Amsterdamse Waterleidingduinen.

Ooit behoorde hij tot onze inheemse fauna, de bruine beer (Ursus arctos). Zo'n 1000 jaar geleden verdween deze iconische toppredator uit Nederland. Onderzoekers hebben dit jaar in de Amsterdamse Waterleidingduinen de resten gevonden van, naar is gebleken, een...

van de laatste bruine beren die in ons land leefde.

In Lutra, het wetenschappelijke tijdschrift van de Zoogdiervereniging, verschijnt een dezer dagen een artikel over deze bijzondere vondst, die gedaan werd door Kuijper en collega's van de faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden.

Tijdens onderzoek in februari 2016 in de Amsterdamse Waterleidingduinen ten noorden van Noordwijk kwamen enkele botten van de bruine beer tevoorschijn. Het bleek om een vrijwel complete linkervoorpoot van een beer van gemiddelde grootte te gaan. De bodem in het onderzoeksgebied is gevormd in het Holoceen, de geologische periode waarin wij nu leven en die zo'n 12.000 jaar geleden begon.

Uit de hoogteligging en uit vergelijking met geologische bodemprofielen van de directe omgeving, konden de onderzoekers afleiden dat de vondst waarschijnlijk van jong-Holocene ouderdom was. Het gaat om een vondst in een bodem die is gevormd in de top van de zogenoemde Oude Duinen.

Deze duinen zijn omstreeks het jaar 1000 na Christus overstoven door de Jonge Duinen. Door een C14-datering kon worden bevestigd dat de ouderdom van de gevonden botten inderdaad ligt tussen de 880 en 970 kalenderjaren na Christus. Het betreft daarmee een van de laatste in het wild levende bruine beren in Nederland. Door ontbossingen en jacht verdween de bruine beer omstreeks 1000 na Christus uit Nederland.

Bron: Nature Today.

Foto: De aangetroffen botten van de 'bruine beer van Noordwijk' (Bron: Wim Kuijper)