Datum: 18-01-2021 - 17:09
08
jun
'12

Cookies van BON zijn best goed te eten.

Zoals u wellicht vandaag al wel gemerkt zal hebben is bij uw eerste bezoek op uw scherm, een bericht van Blik Op Nederland verschenen. Hierbij wordt melding gemaakt dat per 1 juni de nieuwe wet van kracht is geworden, welke BON verplicht maakt om aan onze bezoekers eenmalig toestemming te vragen voor de BON-Cookies...

Niet alleen BON maar ook vele andere websites in Nederland krijgen de komende tijd met deze nieuwe wet te maken.

We willen u nogmaals meegeven dat de cookies van Blik op Noordwijkerhout/Noordwijk best te eten zijn en verder niets van uw privacy schenden.

Een BON-Cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. In dit bestand zit informatie aangaande uw bezoek op deze website. Zo kunnen wij bijvoorbeeld meten op welke en hoelang u op een bepaalde pagina zit, zonder dat wij te weten komen wie u bent.

Op deze veilige manier kunnen we kijken wat u belangrijk en interessant vind. Met deze informatie kunnen wij in de toekomst uw bezoek aangenamer maken. Dit is het enige waar de BON-Cookies zich mee bezig houden.

Let op: Cookies slaan nooit wachtwoorden of persoonsgevoelige informatie op, uw privacy is gewaarborgd bij BON. Wij wensen u de komende tijd veel veilig kijk- en leesplezier op Blik Op Noordwijkerhout.