Datum: 09-07-2020 - 00:44
16
dec
'16

Nieuwe centrumvisie vastgesteld maar blijft de gemoederen bezighouden.

Na een lang voortraject voor het instellen van een nieuwe centrumvisie, waarbij de inwoners ook de kans kregen om zich uit te spreken over de nieuwe plannen voor het centrum, werd er afgelopen donderdag in de gemeenteraad het voorstel van het college behandeld...

om de nieuwe centrumvisie vast te stellen. Ook tijdens de twee eerder gehouden commissievergaderingen van Ruimte & Wonen werd er al uitgebreid gesproken over hoe het centrum aangepakt moet worden om weer klaar te zijn voor de toekomst. Het ging er soms stevig aan toe en men kwam er dan ook als partijen niet eensgezind uit voor aanvang van deze gemeenteraadsvergadering.

Ook op deze avond liepen de gemoederen soms aardig op en vroeg de burgemeester aan de raadsleden om toch zakelijk te blijven en de emoties achterwege te laten. De nieuwe centrumvisie is best heel uitgebreid, maar de hoftuin rondom de Witte Kerk blijft toch de meeste discussie opleveren.

Wel of geen muurtje en wat er dan wel als afscheiding moet komen, het wel of niet of al dan niet flexibel verkleinen van de hoftuin, waar moeten al die fietsen naar toe en gaan we de tuin wel of niet vol zetten met terrassen, houden de gemoederen flink bezig waarbij er over de andere onderwerpen in deze centrumvisie nauwelijks gesproken is.

Er werden 2 amendementen (wijzigingen) (gebruik hoftuin) (terrasstroken) ingediend door de PvdA, waarbij allebei geen meerderheid voor was. Het amendement ingediend door D66, VVD en CDA kreeg behoudens de oppositie wel voldoende stemmen en werd daarmee aangenomen.

Na wederom een lange discussie van dit keer bijna anderhalf uur (klik hier voor terugluisteren bij punt 8) stemde de partijen van de coalitie, en dus een meerderheid, voor het vaststellen van de nieuwe centrumvisie en zoals al verwacht was de oppositie in zijn geheel tegen.

Het grote verschil zat hem in dat de oppositie, met name de fractie van de PvdA, vooraf duidelijk wilde hebben wat er nu precies gaat gebeuren, men is bang dat na het vaststellen van deze centrumvisie alles al vaststaat. Volgens het college van B&W is dit niet aan de orde en krijgt iedereen, ook de inwoners, nog genoeg gelegenheid om opnieuw hun inbreng te geven.

Het college wil nu eerst door een architectbureau verschillende plannen laten ontwikkelen waarop dan weer op geschoten mag worden, we zijn er dus voorlopig nog niet klaar mee. Toch werd ook nog een ander item van de centrumvisie behandeld, waarbij de fracties van NZLokaal en VVD een amendement op de leegstandsverordening in diende en deze werd wel met algemene stemmen aangenomen.

Hierbij wordt het college opgeroepen om zo snel mogelijk onderzoek te doen naar de mogelijkheid van het instellen van een leegstandsverordening, inclusief de daaraan verbonden financiële consequenties. De uitkomsten van dit onderzoek wil men in maart 2017, in plaats van het voorgestelde 2018 in de centrumvisie, aan deze raad gepresenteerd hebben.