Datum: 24-09-2021 - 11:10
16
dec
'16

Stichting Ontmoetingscentrum Puyckendam (S.O.P.) opent januari 2017 haar deuren.

Eind van december wordt de verhuizing in gang gezet, de lopende activiteiten worden in het nieuwe Ontmoetingscentrum voortgezet. Eerder berichten wij via de media dat er een Stichting is opgericht die tot taak heeft het ontmoetingscentrum te beheren. Dit betekent het beheer...

van de bar, de zalen en het aansturen van de vrijwilligers, die zijn voor ons van het grootste belang. Zonder vrijwilligers is er eigenlijk geen Puyckendam.

Sedert vele jaren herbergt Puyckendam een aantal groepen en verenigingen die op regelmatige tijden genoeglijk bij elkaar komen om creatief bezig te zijn met verschillende hobby’s, o.a. muziek maken, zingen in een koor, biljarten, line-dansen, gym, bewegen op muziek, weight watchers, sjoelen, bridgen, kaarten, handwerken, bloemschikken aquarelleren, portzegelvereniging, bingo, kerkdiensten, etc.

Elke zaterdag en zondag middag is er soos, waar regelmatig mensen bijeenkomen voor een gezellige omgang, er is koffie en thee, en een glaasje, een praatje met bekenden uit ons mooie dorp. Dat bevordert de sociale samenhang in het ontmoetingscentrum.

Wat willen we nu met dat mooie splinternieuwe gebouw inclusief een werkelijk prachtig zalen complex, met alle faciliteiten die onze moderne samenleving zich wensen kan? Wij willen ons, tezamen met alle vrijwilligers inspannen om het nieuwe Ontmoetingscentrum Puyckendam tot een groot succes te maken!

Daarom een oproep aan u om ons team vrijwilligers te versterken en daarbij denken we aan een ieder van elke leeftijdsgroep. Dat kan al zijn voor een enkel uur, een dagdeel, zeven dagen in de week, alles is bespreekbaar. Schroom niet om contact met ons op te nemen, u zult er geen spijt van hebben, want omgang met onze medemens geeft u een zinvolle invulling en dat verrijkt uw leven!

Contact: via onze website: www.puyckendam.nl of per telefoon: Klazien Frank-de Haas 06-12653504.

Tekst en foto Gemeente Noordwijkerhout.