Datum: 27-10-2021 - 00:11
13
dec
'16

Prestatieafspraken tussen gemeente Noordwijkerhout, Woningstichting Padua en St. Huurdersbelangen NWH-De Zilk ondertekend.

Wethouder Henri de Jong van de gemeente Noordwijkerhout, Aad Verkade, directeur van Woningstichting Sint Antonius van Padua en Tom Erents voorzitter van de Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en -De Zilk, hebben op 13 december de prestatieafspraken 2017-2020 ondertekend....

De prestatieafspraken vormen een nadere uitwerking van de woonvisie. De volgende thema’s komen hierin naar voren:
1. Noordwijkerhout ontwikkelt zich als karakteristieke “dorpse” gemeente;
2. Kwetsbare doelgroepen: beschikbaarheid en betaalbaarheid;
3. Wonen, welzijn en zorg.

In deze prestatieafspraken worden onder andere afspraken gemaakt over nieuwbouw in de sociale sfeer, differentiatie in de woningvoorraad, energie en duurzaamheid, statushouders en toegankelijkheid van nieuwbouwappartementen.

Na de ondertekening bedankte Aad Verkade, directeur van Woningstichting Sint Antonius van Padua, Tom Erents met een bos bloemen, dit voor al zijn inzet als voorzitter van de Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk. Na vier jaar voorzitterschap geeft Tom de voorzittershamer door een nieuwe voorzitter.

Foto's BON.