Datum: 12-07-2020 - 12:00
09
dec
'16

Voedselbank Noordwijkerhout brengt nieuwsbrief (3) uit.

Bij de Voedselbank Noordwijkerhout zijn veel vrijwilligers op verschillende fronten actief. Actief op het gebied van het inzamelen van producten, het vervoeren ervan, het wekelijks uitzetten van deze producten in de kratten voor de deelnemers, bestuurlijk en ook vrijwilligers...

die de eerste contacten leggen, alvorens mensen gebruik mogen/kunnen maken van de Voedselbank.

Met het uitbrengen van een nieuwsbrief wil het bestuur van Voedselbank Noordwijkerhout, een grotere onderlinge cohesie bereiken onder deze vrijwilligers. Naast dit aspect wil men de lokale bevolking meer betrekken bij het fenomeen ‘Voedselbank’. Ditzelfde geldt voor de gemeente Noordwijkerhout en hun trouwe leveranciers, zoals de lokale supermarkten en bakkerij.

Derde nieuwsbrief:
De afgelopen periode hebben zich weer mooie ontwikkelingen binnen de Voedselbank Noordwijkerhout voorgedaan. Het meest belangrijke is te mogen constateren, dat het aantal mensen wat een beroep doet op de Voedselbank, is teruggelopen.

Op 15 september heeft de Voedselbank Noordwijkerhout een onverwacht bezoek gekregen van de Houwersgroep. Zij voeren inspecties uit of instellingen, zoals Voedselbanken, voldoen aan voorschriften hygiënecode (HACCP).

Uit alles is gebleken, dat de Voedselbank voldoet aan gestelde voorwaarden. Daartoe ontving de VB het Inspectie-certificaat. Op zaterdag 17 december is onze tweede inzameling voor dit jaar. Wij hopen weer op een gulle gift vanuit de lokale bevolking.

Vincent Klompenhouwer brengt ons tweewekelijks de heerlijkste forellen die hij, samen met meerdere vrijwilligers van zijn stichting, voor ons vangt. Loes Belt is vanaf het begin van de Voedselbank Noordwijkerhout betrokken. Onlangs heeft zij afscheid genomen.

Veel leesplezier met onze (alweer) derde Nieuwsbrief. 

Bestuur Voedselbank Noordwijkerhout.

*
Klik hier voor de nieuwsbrief 3 in PDF > 09-12-2016.

*
Klik hier voor de nieuwsbrief 2 in PDF > 11-8-2016.

* Klik hier voor de nieuwsbrief 1 in PDF > 05-05-2016.