Datum: 26-10-2021 - 22:20
08
dec
'16

Stichting TaalLokaal NWH en Sanne Boswinkel ‘Vrijwilligers van het jaar 2016’. (foto's)

Als blijk van waardering voor het vele werk dat vrijwilligers in onze gemeente verrichten, organiseerde de gemeente Noordwijkerhout op woensdagavond 7 december een vrijwilligersavond in de Witte Kerk. De avond stond in het teken van vrijwilligersinitiatieven. Vrijwilligerswerk...

kan men doen bij een vereniging of organisatie, maar steeds vaker ontstaan initiatieven daarbuiten. Iets voor een ander doen is voor de een vanzelfsprekend. Een ander weet misschien niet waar te beginnen.

Drie inwonersinitiatieven kregen op deze avond een podium, om uit leggen welk vrijwilligerswerk zij deden en hoe zij daar toe gekomen waren. De vrijwilligersinitiatieven op deze avond waren: Samen eten, samen koken - Yolande van de Berg, de mantel-wandeling - Resi Veldhoven en Couscous & Appelmoes - Fokelien Elgersma en Fatna Abbadi.

Voor de bekendmaking van de Vrijwilligersprijzen presenteerde Jack Wijnands op humorvolle wijze de 'Ik hou van .... vrijwilligerswerk' quiz. Twee teams het 'Team Boeren' en het 'Team Bollen' streden om de hoofdprijs 'de eeuwige roem', uiteindelijk ging het Bollenteam met de eer strijken.

Verkiezing 'Vrijwilligers van het jaar 2016'.

De inwoners van onze gemeente mochten ook dit jaar weer via het internet of via het WMO-loket zelf de 'Vrijwilligers van het jaar' voor 2016 kiezen. Een goede ontwikkeling, want het vrijwilligerswerk is immers dóór en vóór alle burgers. Er werd maar liefst 560x digitaal en 1x aan het WMO-loket gestemd en dat doet de uiteindelijke uitslag recht aan.

Wethouder Bert Gotink maakte op deze vrijwilligersavond bekend dat de meeste stemmen bij de groeperingen gegaan zijn naar: Vrijwilligers Stichting TaalLokaal Noordwijkerhout en bij de individuelen: Sanne Boswinkel van Vrienden van de Witte Kerk en daarom zijn zij gekozen tot 'Vrijwilligers van het jaar 2016'.

Zowel de individuele vrijwilliger als de groep vrijwilligers die de eretitel behaalden, ontvingen een oorkonde, een sculptuur en een bedrag van € 250,- om te besteden aan het vrijwilligerswerk binnen de eigen organisatie/vereniging.

In de categorie ‘groeperingen’ waren de volgende kandidaten genomineerd:
* De ‘Vutters’-ploeg van VVSB
* De Tuinmannen van Tennisvereniging de Boekhorst
* Vrijwilligers Stichting TaalLokaal Noordwijkerhout

Winnaar: Vrijwilligers Stichting TaalLokaal Noordwijkerhout
Stichting TaalLokaal Noordwijkerhout zet zich in voor de inburgering van vluchtelingen in Noordwijkerhout. De vluchtelingen zijn voornamelijk afkomstig uit Syrië, maar ook bijvoorbeeld uit Eritrea, Somalië en Algerije. Een groep van 30 vrijwilligers geeft taalles aan deze groep vluchtelingen bestaande uit mannen, vrouwen en kinderen.

De kinderen kunnen ook huiswerkbegeleiding krijgen. Stichting TaalLokaal Noordwijkerhout is geen school, maar een samenkomst van gelijkgestemden en vrijwilligers. De vrijwilligers ondersteunen de vluchtelingen met voornamelijk taal en bijvoorbeeld maatschappelijke vraagstukken en het vinden van (vrijwilligers)werk.

In de categorie ‘individueel’ waren de volgende kandidaten genomineerd:
* Guillaume Henquet van Toneelvereniging ODI
* Sanne Boswinkel van Vrienden van de Witte Kerk (en o.a. Voorlees Express, Stichting TaalLokaal Noordwijkerhout en Couscous & Appelmoes)
* Hennie van Schooten van de Oranjevereniging Noordwijkerhout

Winnaar: Sanne Boswinkel
Sanne Boswinkel is creatief vrijwilliger en bestuurslid van Vrienden van de Witte Kerk, van lezingen tot Heel Noordwijkerhout Bakt. Daarnaast doet zij vrijwilligerswerk voor diverse integratieprojecten, waarvan hieronder een paar als voorbeeld worden genoemd. Ze zorgde voor een noodschool voor vluchtelingen en later richtte zij TaalLokaal Noordwijkerhout.

Ze zet zich in voor de VoorleesExpress, waarbij kinderen met een taalachterstand voorgelezen worden en ouders in het voorlezen begeleid worden. Ze leest ook zelf elke week 1 uur voor aan haar voorleesgezin. Daarbuiten was zij bedenker van het eenmalige project Soep voor Syrië in de Witte Kerk, waarmee 900 euro op is gehaald voor UNHCR.

Verder begeleidt Sanne Boswinkel een kind met het maken van zijn huiswerk en geeft zij presentatielessen bij BO Bollenstreek Omroep.

Foto's BON.