07
dec
'16

Reconstructie Victoriberg: 30 km-zone tussen rotonde Gooweg en kruising Kerkeland. (foto's)

Op dinsdagavond 6 december organiseerde de gemeente Noordwijkerhout in de hal van het gemeentehuis een informatieavond over de reconstructie Victoriberg. De avond ging over het gedeelte van de Victoriberg tussen Kerkeland en de rotonde Schulpweg. De informatiebijeenkomst...

werd geopend door wethouder Martijn Bilars. Vervolgens gaven vertegenwoordigers van ingenieursbureau Civitas-Advies, door middel van een presentatie (zie foto's), een toelichting op het ontwerp en konden er vragen gesteld worden.

Het ontwerp is in samenspraak met bewoners (klankbordgroep) gemaakt, waarbij er al eerder duidelijk werd dat er gekozen is voor een ontwerp zonder losliggend fietspad.

De belangrijkste aanpassingen zijn dat de Victoriberg tussen de rotonde Gooweg en de kruising met Kerkeland een 30 km-zone wordt. Er komen verschillende snelheidsverlagende drempels/hobbels, gelijkvloerse verhoogde kruisingen met duidelijke haaientanden op de straten die aansluiten op de Victoriberg.

Verder wordt de ingang naar het zijstraatje bij nr. 144 iets verlegd en het groen aangepast om een beter zicht te krijgen bij het de Victoriberg opgaan.

Voor de rotonde van de Gooweg/Schulpweg komt er in het midden een verhoging op de Victoriberg, zodat fietsers dan niet meer dwars de weg kunnen oversteken maar gedwongen worden om via de veiligere oversteekplaatsen de rotonde te passeren.

Het aantal parkeerplaatsen zal na de reconstructie hetzelfde blijven en het groen langs de weg zal daarbij een flinke upgrading krijgen. De beslissing zal nog wel genomen moeten worden of het wegdek zal bestaan uit klinkers of asfalt (bv met streetprint). Eind 2017 of begin 2018 zal er gestart worden met de werkzaamheden.

 

Foto's BON.