Datum: 07-06-2020 - 04:47
02
dec
'16

Opnieuw KVO voor Bedrijventerrein Gravendam maar toch ook weer nieuw veiligheidsvoorstel.

Op 2 december is voor de vijfde keer het certificaat dat hoort bij het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) uitgereikt aan de gemeente Noordwijkerhout en de ondernemers van het bedrijventerrein Gravendam. Wethouder De Jong overhandigde vrijdagmorgen de oorkonde aan...

voorzitter Frank Timmers van de ondernemersvereniging Gravendam.

De gemeente, hulpdiensten, ondernemers en eigenaren van bedrijventerrein Gravendam werken al jaren goed samen om de veiligheid te verbeteren. Ondernemers worden hierdoor alerter en zij houden elkaar en de hulpdiensten goed op de hoogte.

De effecten van deze samenwerking zijn goed zichtbaar. Het aantal inbraken op het terrein is flink afgenomen en dit jaar zijn er ook nog geen brandmeldingen geweest.  

Het KVO helpt de betrokken partijen gezamenlijk afspraken te maken om onveiligheid, criminaliteit, overlast en onderhoud aan te pakken. Zo worden veiligheids- en verkeersproblemen in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen.

Voorbeelden hiervan zijn een betere openbare straatverlichting, georganiseerd toezicht, brandpreventie en het plaatsen van een camerabeveiligingssysteem. In november 2012 behaalde Gravendam het eerste certificaat van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Nieuw veiligheidsvoorstel ondernemersvereniging Gravendam.
De ondernemersvereniging Gravendam heeft afgelopen woensdag tijdens de commissievergadering van Ruimte en Wonen een veiligheidsvoorstel aangeboden voor de gevaarlijke kruising Gieterij en Pletterij.

Om het bedrijventerrein, voor het drukke afslaande (vracht)verkeer, op en af te kunnen rijden moet men eerst een zebrapad en een fietspad passeren. Dit zorgt al jaren geregeld voor onveilige situaties en dat resulteerde ook afgelopen week weer in een ongeval.

Daarom presenteerde voorzitter Frank Timmers namens het bestuur van de ondernemersvereniging in de commissievergadering een nieuw veiligheidsplan om een oplossing te vinden voor deze onveilige kruising. Al vanaf de 1e KVO enquêtes staat deze verkeerssituatie bij de ondernemers als zeer druk en onveilig aangetekend.

Omdat oplossingen bij de splitsing zelf erg lastig zijn vanwege ruimtegebrek en een tegenstrijdige zienswijze, heeft het bestuur een onderzoek gedaan om een extra ontsluiting te creëren bij de Belgische rotonde aan de noordzijde van de Gieterij. (zie presentatie onderaan de pagina)

Door de aanleg van een nieuwe tweede ontsluiting kan het bestemmingsverkeer vanuit Noordwijkerhout, dan eenvoudig het bedrijventerrein op- en afrijden. Vooral het verkeer wat o.a. naar de nieuwe milieustraat wil, zal er voor zorgen dat het verkeer op de gevaarlijke kruising enorm zal afnemen. Wat natuurlijk de veiligheid zal bevorderen.

Graag zou de ondernemersvereniging zien dat het fietspad aan de Pletterij kant verdwijnt en wordt samengevoegd met het fietspad aan de overkant van de Gieterij. Dit zou de veiligheid volgens hen nog verder verbeteren, maar daar heeft de gemeente een andere mening over.

Mocht de aanleg gerealiseerd worden dan ontstaat er een flinke ruimte (zie presentatie) voor een vrachtwagenparkeerterrein, dit zou weer het huidige capaciteitsprobleem op Gravendam kunnen oplossen. Op de plek, wat nu nog bollengrond is, waar de weg zou komen te liggen, staat al bestempeld als toekomstige uitbreiding (2020) van het bedrijventerrein.

De politiek reageerde enthousiast op de plannen maar de vraag is wel of het ook allemaal financieel haalbaar is. Het bestuur van de ondernemersvereniging gaat nu in gesprek met het college van B & W om de haalbaarheid te onderzoeken.

Klik hier voor de presentatie in PDF.

In de fotogalerij (BON) de overhandiging van het KVO-keurmerk.