Datum: 01-02-2023 - 11:10
01
dec
'16

Provincie Zuid-Holland wil af van het beheer en onderhoud Oosterduinse meer.

De gemeente Noordwijkerhout is voornemens om het beheer en onderhoud van de 14 hectare grond aan de westkant van het Oosterduinse meer van de provincie Zuid-Holland over te nemen. Het college heeft daarom ingestemd met een beheersovereenkomst. De beslissing om...

in te stemmen met deze overeenkomst is een bevoegdheid van het college. Het is echter de bevoegdheid van de Raad om hiervoor een budget ter beschikking te stellen. De kosten voor het beheer en onderhoud zijn door de provincie geraamd op € 42.207,- per jaar. Dit bedrag wordt voor de duur van de overeenkomst (van 2017 tot en met 2020) jaarlijks aan de gemeente beschikbaar gesteld als vergoeding voor de te maken kosten.

In de commissievergadering van Ruimte en Wonen van woensdagavond werd aan de politiek voorgesteld om voor de periode 2017 tot en met 2020 jaarlijks een budget van € 42.207,- ter beschikking te stellen, dat volledig gedekt wordt uit de vergoeding van de Provincie Zuid-Holland. Daarbij gaat de provincie er in principe vanuit dat in deze periode het eigendom van de gronden rond het meer wordt overgenomen door de gemeente.

Overnemen van het eigendom is echter alleen zinvol als het gebied ontwikkeld kan worden tot een mooi recreatie en natuurgebied. De provincie is zich er van bewust dat hiervoor de medewerking van de eigenaar van het meer nodig is. De andere delen van de grond rond het Oosterduinse Meer en het meer zelf zijn eigendom van Xella, i.c. de maatschappij tot Exploitatie van Gronden Veenenburg-Elsbroek in Hillegom.

Om die reden kan de beheerovereenkomst door de gemeente na vier jaar ook worden beëindigd. De gemeente heeft dan de handen vrij en de provincie moet als eigenaar dan weer op zoek naar een beheerder.

Het college geeft als argumenten voor het overnemen van het beheer aan, dat dit men kan zien als een eerste stap richting gewenste kwaliteitsverbetering van het gebied. Met de overname van het beheer wordt een eerste stap gezet in de richting van de gewenste kwaliteitsverbetering van het Oosterduinse meer, omdat er sneller gereageerd worden op meldingen over bijvoorbeeld schade en illegaal gedumpt afval.

In reacties op het voorstel van het college waren er nog wel bedenkingen bij verschillende fracties of het bedrag van € 42.207,- wel voldoende zou zijn om alle onderhoudskosten voor een jaar te dekken.

Wethouder Bilars gaf aan dat Meerlanden, op verzoek van het college, onderzocht heeft of de gemeente met dit bedrag wel uitkomt en door hen werd bevestigd dat het bedrag voldoende moet zijn om het beheer te kunnen doen.

De wethouder zegde toe om dit vertrouwelijke onderzoek ter inzage van de raadsleden te leggen. Na bestudering zal er een definitieve beslissing genomen worden in de komende gemeenteraadsvergadering.

Luchtfoto BON.