Datum: 26-10-2021 - 23:48
01
dec
'16

Noordwijkerhout en VVSB wachten resultaten RIVM-onderzoek kunstgrasvelden af.

In de commissievergadering van R en W van woensdagavond stelden de fracties van PvdA en GroenLinks een vraag aan wethouder Bilars, over het nieuwe onderzoek naar mogelijk kankerverwekkende stoffen in kunstgras dat afgelopen zondag door de NOS werd gepubliceerd en opnieuw...

voor onrust zorgt. De heren Floor en Hoffmans wilde graag van de wethouder weten of hij hierover in overleg is met de voetbalclub VVSB en hoe men met deze risico's omgaat want tenslotte zaait het veel onrust bij vooral de ouders.

In antwoord hierop gaf wethouder Bilars aan dat ondanks deze nieuwe publicatie er feitelijk nog geen nieuwe informatie beschikbaar is. De Vereniging Sport- en Gemeenten blijft nog steeds het advies geven om het door Minister Schippers ingestelde onderzoek door het RIVM af te wachten, waarin zij nagaan of de toepassing van rubbergranulaat in kunstgras gevaarlijk is voor de volksgezondheid.

Half december worden de resultaten bekend gemaakt van dit onderzoek en van daaruit zullen er wel of geen maatregelen worden genomen. Dit heeft de wethouder ook gedeeld met de voorzitter van VVSB en hij is het daar ook mee eens om eerst het onderzoek van het RIVM af te wachten.

De wethouder gaf ook aan dat als de uitslag negatief is niet alleen VVSB een probleem heeft en daar zal dan in samenwerking met VVSB naar een oplossing worden gezocht. Tot de uitslag bekend is geldt het algemene advies om kinderen niet met het materiaal te laten spelen en om na een training of wedstrijd te gaan douchen.

Kunstgrasvelden Noordwijkerhout
Op Sportpark De Boekhorst bevinden zich momenteel twee kunstgrasvoetbalvelden met rubbergranulaat. Op de voetbalvelden in De Zilk is bij de aanleg in 2014 gebruikgemaakt van kurkinfill, waardoor de situatie van rubbergranulaat zich daar niet voordoet. Voor een eerder bericht van de gemeente Noordwijkerhout, klik hier.

Foto BON