28
nov
'16

NoVaTo: Genealogische boek familie Bouwmeester.

Bert Hogervorst is bezig met zijn 17e genealogisch boek. Deze keer gaat het over de familie Bouwmeester, een welbekende familie in Noordwijkerhout. De familie heeft ruim 100 jaar de huizen bewoond die het aanzicht van ons dorp bepaalden als je vanaf de Herenweg het dorp binnen kwam...

De Bouwmeesterpanden  zijn nu verdwenen. De nieuw opgetrokken voorgevel het VVV is het enige wat over is van het huis van Graddus Bouwmeester. De panden aan de linkerzijde zijn gesloopt, alleen een steen met de naam ‘De Bouwmeester’ verwijst nog naar een verdwenen historie.

Gerardus (Graddus) Bouwmeester (1862-1963) was de eerste man die in Noordwijkerhout 100 jaar werd. Margaretha  Beatrix  Bouwmeester (1906-2009) werd na haar huwelijk Gré Laros-Bouwmeester; zij is met ruime voorsprong de oudste inwoonster van Noordwijkerhout geworden. Een sterk geslacht dus.

‘Noordwijkerhout Van Toen’ wordt weer zichtbaar in het boek ‘De Bouwmeester’. Op 10 juni 2017 krijgt Siem Bouwmeester het eerste uitnodiging uitgereikt bij NoVaTo. Als enige Bouwmeester kreeg hij rechtstreeks een uitnodiging voor de reünie door Bert Hogervorst aangereikt bij NoVaTo in de Zeestroom. Andere familieleden zijn per e-mail benaderd.

Foto BON.
Links Bert Hogervorst en rechts Siem Bouwmeester.