Datum: 27-10-2021 - 19:00
25
nov
'16

Eerste succesvolle jeugdgemeenteraad vraagt gelijk al om een vervolg. (foto's)

Dit jaar organiseerde de Noordwijkerhoutse gemeenteraad voor het eerst het project 'De jeugdgemeenteraad' voor de groepen 8 van alle basisscholen in de gemeente. De raad heeft dit initiatief genomen omdat zij graag kinderen op een speelse manier kennis wilde laten maken...

met de gemeente, de lokale politiek, hoe een politiek besluitvormingsproces in zijn werk gaat en hoe een debat eraan toegaat.

Leerlingen van de groepen 8 van de Victorschool (2 klassen), de Prinsenhof (2 klassen), de Egelantier en de Regenboogschool (1 klas) zijn met hun klas al een keer langs geweest voor de klassencommissievergadering.

Zij hebben ieder drie vertegenwoordigers gekozen die donderdagavond 24 november bij elkaar kwamen voor de eerste echte jeugdgemeenteraadsvergadering in de raadszaal van het gemeentehuis.

De jeugdgemeenteraadsvergadering werd voorgezeten door burgemeester Goedhart met aan zijn zijde zes wethouders van de verschillende scholen. Leden uit de echte gemeenteraad vervulden de rol van coach voor de verschillende schoolfracties.

De jeugdige raadsleden kwamen gelijk al in de vergadering voor een lastige keuze te staan, ze moesten gaan kiezen uit vier goede projecten die in aanmerking kwamen voor in totaal maximaal € 1000,- subsidie.

Net zoals in een echte gemeenteraadsvergadering kwam er discussie opgang en werden er over en heen weer vragen gesteld en meningen uitgewisseld. Maar ook het indienen van amendementen (verbeteringen in het voorstel) en twee schorsingen waren er nodig om uiteindelijk tot een goede beslissing te komen aan wie het geld gegeven zou worden.

Hieronder de projecten die kans maakten op (een deel van) de 1.000 euro en uiteindelijk het bedrag wat men naar rijp beraad kreeg toebedeeld door de jeugdgemeenteraad:

* De zonnebloem vroeg een budget voor het bakken van pannenkoeken door kinderen voor ouderen in het Wapen van Noordwijkerhout. > € 400,-.

* Toneelgroep Geen Idee vroeg geld voor kostuums en decor. > € 300,-.

* De Scoutinggroep St. Jozef Emerentiana vroeg geld voor een koelkast op gas. > € 200,-.

* TaalLokaal vroeg om een bedrag voor tafels en een flipover voor de huiswerkbegeleiding van nieuwe Nederlanders. > € 100,-.

Na het uitreiken van oorkondes aan de jeugdraadsleden gaf burgemeester Goedhart aan dat alle partijen enthousiast waren over het verloop en uitkomst van deze eerste jeugdgemeenteraadsvergadering  en dat men er graag een vervolg aan wil geven. Wordt dus vervolgd!

U kunt de jeugdgemeenteraadsvergadering terugkijken op de website van de gemeente, klik hier.

Foto's BON.