Datum: 10-12-2019 - 19:30
23
nov
'16

Servicepunt Werk Duin- en Bollenstreek officieel open.

Het Servicepunt Werk Duin- en Bollenstreek is op dinsdag 22 november officieel geopend. Met een druk op de knop onthulden twee werknemers met hun werkgevers een film over hun succesvolle match. Zij werden hierin bijgestaan door wethouder Bert Gotink van Noordwijkerhout ...

wethouder Arno van Kempen van Teylingen en coördinator Selma Janson van het Servicepunt Werk. De wethouders spraken namens alle samenwerkende gemeenten, te weten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.

Het Servicepunt Werk Duin- en Bollenstreek wil mensen met een uitkering aan het werk helpen. En tegelijkertijd ervoor zorgen dat werkgevers in de regio kunnen rekenen op goede en gemotiveerde nieuwe medewerkers. De medewerkers zijn dan ook dagelijks bezig met het maken van een goede match tussen kandidaat en werkgever.

Zoeken en behouden van een baan
In de praktijk biedt het team intensieve begeleiding bij het zoeken en vervolgens behouden van een baan. Door goede ondersteuning lukt het veel van de kandidaten om uiteindelijk door te stromen naar een betaalde baan. Daarmee versterken zij niet alleen hun financiële situatie, maar vaak ook hun gevoel van eigenwaarde. Het hebben van een baan betekent voor hen dat zij weer volwaardig meedraaien in  de maatschappij.

Aan de andere kant helpt het Servicepunt Werk de werkgevers, door actief naar kandidaten te zoeken, hen te ondersteunen met regelzaken en hen te wijzen op eventuele beschikbare subsidies. Zo kunnen de bedrijven daadwerkelijk invulling geven aan hun wens om sociaal te ondernemen.

Profiteren van talent
“Niet voor iedereen is het gemakkelijk om werk te vinden dat past bij zijn of haar talenten. Terwijl die talenten erom schreeuwen om aangeboord te worden. Want de samenleving kan enorm veel voordeel hebben van dat talent”, zegt wethouder Bert Gotink in zijn toespraak. “Daarom bundelen we met het Servicepunt Werk de krachten van zes gemeenten met hun sociale diensten, de MareGroep N.V. en het voormalig Werkgeversservicepunt. Hiermee willen we zoveel mogelijk mensen naar werk begeleiden, ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.”

Bestaande kennis en ervaring

Gotink benoemt dat in de aanloop van het Servicepunt Werk stevige discussies zijn gevoerd met gemeenteraden, colleges, sociale diensten, besturen, ondernemingsraden en raden van toezicht. “Deze discussies zorgden ervoor dat we scherp voor ogen kregen waar het nu precies om gaat. Namelijk een Servicepunt Werk dat gestoeld is op alle bestaande kennis en ervaring vanuit de samenwerkende organisaties.”

Werkgevers aan goede mensen helpen
“Vandaag is het Servicepunt Werk Duin- en Bollenstreek officieel open, maar al vanaf juli 2016 zijn de medewerkers aan de slag om werkgevers aan goede mensen te helpen”, zegt wethouder Arno van Kempen. “Nog voor de officiële opening zijn de afgelopen maanden 51 mensen in een fulltime baan gestart. Daarnaast hebben 14 mensen een parttime baan gevonden en zijn 9 mensen met een ziekte of handicap uit het doelgroepregister aan het werk gegaan.” In het doelgroepregister zijn mensen opgenomen die door ziekte of handicap minder gemakkelijk aan een baan kunnen komen.

Zelfstandigheid en gevoel van eigenwaarde

Ook bij NH Conference Centre Leeuwenhorst in Noordwijkerhout en bij AW Groep uit Lisse zijn de afgelopen maanden enthousiaste nieuwe medewerkers aan de slag gegaan. Tijdens de opening starten deze medewerkers en hun werkgevers met een druk op de knop een film met hierin hun persoonlijke verhaal. De medewerkers zijn zichtbaar trots op hun nieuwe baan en de bijbehorende financiële zelfstandigheid. De werkgevers zijn op hun beurt trots op hun nieuwe, gemotiveerde krachten en het feit dat zij echt iets hebben kunnen betekenen voor een inwoner uit de eigen regio.

Groeiend succes
“Natuurlijk willen we nog veel meer mensen op weg helpen”, besluit Van Kempen. “Eigenlijk is het nooit genoeg, maar ik ben trots op het Servicepunt Werk zoals het er nu staat. En ik heb er alle vertrouwen in dat we met volle snelheid dit tot een blijvend groeiend succes kunnen maken.”

Meer over de dienstverlening van het Servicepunt Werk Duin- en Bollenstreek is te vinden op www.servicepunt-werk.nl

Tekst en foto PR.