Datum: 28-11-2022 - 15:47
07
nov
'16

Onderzoeksbureau intensievere samenwerking Noordwijkerhout en Noordwijk bekend.

Noordwijkerhout en Noordwijk hebben Twynstra Gudde opdracht gegeven het onderzoek uit te voeren naar intensievere samenwerking tussen beide gemeenten. De onderzoekers starten half november. Het onderzoek is in maart 2017 af, zo is de verwachting. Het onderzoek...

bestaat uit 2 fasen. Tijdens fase 1 willen de onderzoekers komen tot een beschrijving van de onderwerpen die zich lenen voor een intensievere samenwerking. Ook maken zij een analyse van die onderwerpen binnen de huidige zelfstandige gemeenten.

In beeld brengen
Tijdens fase 2 willen zij de voor- en nadelen, kansen en bedreigingen in beeld brengen. Hierdoor kunnen de gemeenteraden een keuze kunnen maken op welke wijze de samenwerking het beste vorm kan worden gegeven. De onderzoekers verzamelen hun informatie via gesprekken met de fractievoorzitters, colleges, managementteams, medeoverheden, inwoners, verenigingen, bedrijven en het maatschappelijk middenveld.

Basis voor verdere besluitvorming
Na iedere fase bespreken de onderzoekers hun analyse en voorstel voor de te onderzoeken scenario’s met de projectgroep en de raadsadviesgroep. Basis voor raadsbesluit Uiteindelijk nemen de gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout een besluit naar aanleiding van de rapportage.

 

Tekst Gemeente Noordwijkerhout/Noordwijk

Foto BON.