Datum: 26-05-2020 - 08:58
03
nov
'16

Kweker uit De Zilk schenkt gemeente Noordwijkerhout 150.000 narcissenbollen.

Een kweker/handelaar uit De Zilk, die graag anoniem wil blijven, heeft onlangs een schenking aan de gemeente Noordwijkerhout gedaan van maar liefst 150.000 narcissenbollen. Het gaat om vier soorten narcissen en de reden voor de schenking van de kweker is dat hij meer...

kleur wil in Noordwijkerhout en De Zilk. Het college heeft zijn schenking aanvaard en zal een bedrijf benaderen om de bollen binnenkort te planten.

Het planten van bloemenbollen in de gemeente past in het gemeentebeleid ten aanzien van bloeiende bermen. De kosten voor het planten van de bollen bedraagt voor de gemeente € 2000,- en zal gedekt worden uit het krediet voor de regionale Groenprojecten.

Doordat de schenker anoniem wenst te blijven, zal er geen officiële handeling voor het planten van de eerste bol door de wethouder en de schenker gedaan worden.