02
nov
'16

Gemeente Noordwijkerhout investeert komende jaren extra in sociaal domein.

De gemeente Noordwijkerhout gaat de komende jaren extra in het sociaal domein investeren. Dat is een veel positiever beeld dan staatssecretaris Van Rijn schetst in zijn berichtgeving. Deze week gaf de staatssecretaris aan dat hij onderzoek wil laten doen naar de overschotten...

van gemeenten op het gebied van Wmo en Jeugd. Bij de overheveling van de zorgtaken kregen gemeenten een budget mee en daarbij een bezuinigingsopgave. Veel gemeenten hebben geld overgehouden in 2015. De staatssecretaris is bang dat dit geld op de plank blijft liggen.

Noordwijkerhout investeert meer dan rijksbijdrage

Wethouder Gotink: “Als je puur naar de begroting kijkt, hebben we geld overgehouden in 2015. Maar als je vervolgens ziet wat we dit jaar en de komende jaren voor Wmo en Jeugd nodig hebben, dan zie je dat we juist meer investeren dan wat we van het Rijk ontvangen. Zo’n bericht van staatssecretaris Van Rijn gaat absoluut niet op voor de gemeente Noordwijkerhout.”

Benodigde hulp en ondersteuning zijn geleverd
Het geld voor Wmo dat in 2015 overbleef, is niet ten koste gegaan van benodigde hulp en ondersteuning. “De mensen die onder de Wmo vallen, hebben die hulp en ondersteuning gekregen die ze nodig hadden. Dat heeft de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek voor ons onderzocht”, aldus wethouder Gotink.