20
okt
'16

De 'Daan de Ridder-bokaal' dit jaar voor Jan den Elzen. (geld voor KIKA en een erelid)

Het bestuur van Shantykoor 't Bollenhart heeft vorig jaar voor de eerste keer de 'Daan de Ridder-bokaal' uitgereikt. Deze wisselbokaal wordt uitgereikt aan een persoon, activiteit of evenement, die een 'in het oog springende' bijdrage heeft geleverd aan een succesvol Bollenhart-jaar...

De bokaal is vernoemd naar Daan de Ridder een man die, volgens het bestuur en leden, binnen de vereniging van grote waarde is. Niet door zijn zangkwaliteiten, ofschoon hij wel regelmatig kritiek heeft op hun snelheid van zingen of op hun toonhoogtes, maar hij is toch wel een beetje het gezicht van het koor. Hij geniet ook veel bekendheid in ons dorp en zelfs in de regio.

Hij is ook met afstand het meest gefotografeerde lid (ook met bekende Nederlanders) van het shantykoor en hij krijgt ook met afstand de meeste vrouwelijke aandacht van allemaal. De penningmeester is heel blij met deze man (verkoop van de CD's) en eigenlijk is iedereen blij met hem bij het Bollenhart.

Het bestuur stelde dan ook destijds in de ledenvergadering voor, om de jaarlijkse wisselbokaal als naam te geven de 'Daan de Ridder-bokaal'. Natuurlijk werd dit voorstel toen met algemene stemmen aangenomen. Daan zal samen met het bestuur ieder jaar gaan uitmaken wie of wat de winnaar gaat worden van deze wisselbokaal.

Vorig jaar werd de eerste 'Daan de Ridder-bokaal' toegekend en uitgereikt, natuurlijk door Daan zelf, aan de commissie van het FHS-Shantykoorfestival. Deze commissie had voor de tweede keer, in financieel en organisatorisch opzicht, opnieuw een fantastisch festival neergezet.

De 'Daan de Ridder wisselbokaal' van 2016 gaat naar de nu oud-secretaris van 't Bollenhart de heer Jan den Elzen. Jan is vijf jaar lang secretaris geweest van het shantykoor en heeft onlangs afscheid genomen, hij is opgevolgd door Fred Droog.

Voor het vele uitstekende secretariële werk wat Jan heeft verricht voor 't Bollenhart, zorgde ervoor dat hij uit handen van Daan de Ridder en voorzitter Arnold Geerlings afgelopen woensdagavond de 'Daan de Ridder wisselbokaal' in ontvangst mocht nemen en dat deze nu een jaar lang in zijn woonkamer mag pronken.

Een mooi bedrag voor Kika en Henk van Parera erelid.

Op zaterdag 8 oktober gaf 't Bollenhart een concert ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan in de St. Jozefkerk. Op deze avond werd er een collecte gehouden voor een goed doel en dat was voor de organisatie van KIKA. Het bestuur kon na het optellen van alle bedragen meedelen dat er maar liefst € 1235,- kon worden overgemaakt naar KIKA, waarvoor hulde aan alle gulle gevers.

Op dezelfde avond van het uitreiken van de wisselbokaal werd door het bestuur bekend gemaakt dat men Henk van Parera benoemd heeft tot erelid van Shantykoor 't Bollenhart. Henk is al sinds de oprichting in 2001 lid van het shantykoor en heeft zich voornamelijk zeer verdienstelijk gemaakt voor het schrijven en bewerken van liedjes voor het shantykoor.

Henk is dan ook jarenlang voorzitter geweest van de belangrijke muziekcommissie van het shantykoor. Hij heeft onlangs, samen met Ton van Bruchem, ook het nieuwe lijflied van 't Bollenhart: 'Bollenhart Ahoy' geschreven, wat tijdens het afgelopen concert voor het eerst in het openbaar werd gezongen.

Foto's BON