Datum: 08-12-2021 - 11:13
19
okt
'16

Nieuwbouwplannen Oud-Munnekeweij gepresenteerd. (foto-impressies)

De gemeente Noordwijkerhout en Woningstichting Sint Antonius van Padua bereiden de herontwikkeling van het terrein van Oud-Munnekeweij aan de Schippersvaartweg 39 voor. Op 13 oktober 2016 zijn omwonenden van deze locatie door wethouder Henri de Jong en directeur Aad Verkade...

van de Woningstichting Padua geïnformeerd over de beoogde ontwikkelingen.

Sociale woningbouw

In Noordwijkerhout is er veel druk op de sociale woningmarkt. Woningzoekenden wachten lang op een huurwoning. De gemeente wil daarom sociale huurwoningen sneller realiseren op diverse locaties in de gemeente. Een van deze locaties in het terrein van Oud-Munnekeweij.

Voor deze locatie is door de heer R. van Leeuwen van Kokon architectuur & stedenbouw een conceptstedenbouwkundig plan getekend. Het plan bestaat uit de realisatie van ca. 46 woningen voor een- à tweepersoonshuishoudens. Het gaat om rug-aan-rugwoningen en appartementen met daartussen hofjes.

Vervolg
Naar aanleiding van de gesprekken met de raadscommissie Ruimte en Wonen en de omwonenden zal het plan worden geoptimaliseerd en opnieuw aan de raadscommissie en de omwonenden worden gepresenteerd. Dan zal ook een voorlopige planning voor de procedures worden opgesteld.

Tekst en foto's Gemeente Noordwijkerhout. (laatste 2 foto's BON)