Datum: 03-12-2021 - 04:45
10
okt
'16

Gemeente Noordwijkerhout wacht resultaten onderzoek rubber in kunstgrasvelden af.

Minister Schippers heeft het RIVM opdracht gegeven om na te gaan of toepassing van rubbergranulaat in kunstgras gevaarlijk is voor de volksgezondheid. De gemeente Noordwijkerhout wacht de resultaten van dit (vervolg)onderzoek af. Daarna zal in overleg met VVSB...

bekeken worden of de resultaten van dit onderzoek aanleiding geven om bij de herinrichting van Sportpark De Boekhorst hiermee rekening te houden. De gemeente ziet op dit moment geen aanleiding om het sporten op kunstgrasvelden af te raden.

Aanleiding
Het televisieprogramma Zembla heeft op 5 oktober 2016 aandacht besteed aan mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels in kunstgrasvelden, het zogenoemde SBR-rubbergranulaat.

Uit eerder onderzoek van het Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu (RIVM) naar de gezondheidseffecten van sporten op de met rubberen korrels ingestrooide kunstgrasvelden is gebleken, dat er voor de sporters geen gezondheidsrisico’s zijn.

Zembla stelt dat de opzet van de onderzoeken door het RIVM onvoldoende zekerheid biedt om die conclusie te kunnen trekken.

Kunstgrasvelden Noordwijkerhout
Op Sportpark De Boekhorst bevinden zich momenteel twee kunstgrasvoetbalvelden met rubbergranulaat. Op de voetbalvelden in De Zilk is bij de aanleg in 2014 gebruikgemaakt van kurkinfill, waardoor de situatie van rubbergranulaat zich daar niet voordoet.

Rubbergranulaat
Rubbergranulaat is fijngemalen rubber, dat veelal gemaakt wordt van oude rubberproducten, zoals versnipperde autobanden.

Tekst Gemeente Noordwijkerhout.

Foto BON