Datum: 28-05-2023 - 05:19
10
okt
'16

KBO Noordwijkerhout viert de 'Dag van de Ouderen'.

Op zaterdag 8 oktober vierden wij de Dag van de Ouderen in de Theaterzaal van de Schelft. Bij de opening hiervan was er een woord van de voorzitter, Dick Snel. Hij haalde nog even aan dat er nu de Stichting Ontmoetingscentrum Puyckendam S.O.P. is, die het huidige èn het...

toekomstige dienstencentrum gaat exploiteren.

Ook hield hij de ouderen voor dat ze een steeds belangrijkere groep vormen, zowel getalsmatig, als bij de inzet als vrijwilliger, mantelzorger, oppas-oma en opa enz.

Ook bij de komende verkiezingen is het voor de ouderen belangrijk goed in de gaten te houden welke partijen positief staan t.o.v. de belangen van de ouderen.

Het koor Cantabilé heeft ons leuk bezig gehouden met meezingen en meeklappen. Zij zongen o.a. Tulpen uit Amsterdam, In een rijtuigje, e.d. als echte meezingers. Ook iets klassieker waren de songs De Rose, I have a Dream e.a.

 

Bij binnenkomst was er voor iedereen koffie of thee + een koekje. En in de pauze een drankje (zoals het bekende advocaat met slagroom) en diverse hapjes. Al met al een hele gezellige en geslaagde middag!

Tekst en foto's KBO-Noordwijkerhout.