Datum: 25-01-2020 - 17:46
03
okt
'16

Bewoners Herenweg 80 t/m 94: Nieuwe ontsluitingsweg kan veel beter!

Bewoners van Herenweg 80 t/m 94 zijn op zoek gegaan naar een betere verbinding voor de nieuwe ontsluitingsweg langs de sportvelden van VVSB. Het is in ons aller belang de nieuwe ontsluitingsweg te realiseren ten noorden van het sportpark en ter hoogte van de oprit van de N206...

Deze kan dan bij de Herenweg middels een rotonde aansluiten op de oprit van N206.

Onderstaand de voordelen van ons voorstel:
• De geldverspillende herinrichting van het totale sportpark is hierdoor overbodig.
• Hierdoor hoeft alleen de strikt noodzakelijke renovatie op het sportpark te gebeuren
• Er blijven veel meer vierkante meters (3500 m2) voor het sportpark zelf over.
• Er is geen langdurige onderbreking en overlast voor de sporters tijdens een gigantische geldverslindende herinrichting van het sportpark.
• Er zijn voor de toekomst mogelijkheden voor uitbreiding van het sportpark met b.v. een parkeerterrein.
• Het voetgangerspad blijft behouden.
• Het duintje blijft intact.
• De skatebaan blijft intact. Geen geldverspilling van een net nieuwe skatebaan.
• De verkeersveiligheid is veel groter doordat er bij de aansluiting op de Herenweg bijna geen niveau verschil is.
• De brandweer behoudt een overzichtelijke en daardoor veilige uitrit.
• Er is veel minder geluidsoverlast van verkeer op het sportterrein, de bestaande groenwal en sloot kunnen gedeeltelijk gehandhaafd blijven.
• De compensatiekosten van ± 6000 vierkante meter bollengrond zijn veel lager dan het bestaande wandelpad met sloot en vele boompartijen en het 5 meter niveauverschil van het beschermde duin geschikt te maken als ontsluitingsweg. Daarbij komt ook nog dat de grondprijs van de gemeente Noordwijkerhout niet gratis is. Deze vertegenwoordigt een waarde van minimaal  € 100,-- per vierkante meter (bron: website gemeente Noordwijkerhout; grondbeleid reststroken)

Als laatste, wij willen met dit voorstel voorkomen dat alle Noordwijkerhouters voor de komende 10 jaar een schuld moeten aflossen tussen de 12 en 15 miljoen euro middels de WOZ belasting, iets wat met dit plan niet nodig is.

Deze oplossing zal ons inziens zeker meer veiligheid, minder overlast en veel minder kosten met zich mee brengen. Wat alle Noordwijkerhouters ten goede komt.

Tekst en foto bewoners van de Herenweg 80 t/m 94.