Datum: 12-08-2020 - 20:22
28
sep
'16

Wethouder Gotink ontvangt rapport 'Passend onderwijs vanuit autisme bekeken' aangeboden in autismecafé Leiden.

Wethouder Bert Gotink heeft donderdagavond 22 september het rapport 'Passend onderwijs vanuit autisme bekeken - samen bouwen aan een kansrijke toekomst' in ontvangst genomen tijdens een thema-avond van het autismecafé Leiden. In dit rapport staan vele...

aanbevelingen voor beleidsmakers en schoolleiders die ertoe leiden dat kinderen met autisme aan het onderwijs kunnen deelnemen. Helaas zitten er op dit moment nog veel kinderen met autisme thuis, omdat er geen passend onderwijs voor handen is. “Het is zaak voor iedere leerling een passende leerplek te scheppen” zei Wethouder Gotink, “ik wil hierover graag uitgebreider in gesprek met het ouderteam van het autismecafé.”

De werkgroep 'Vanuit autisme bekeken' analyseerde ruim 60 praktijksituaties op het gebied van passend onderwijs voor leerlingen met autisme. De analyse van knelpunten en goede voorbeelden laten zien dat passend onderwijs voor leerlingen met autisme zeker mogelijk is. In het rapport hebben leerlingen zelf een belangrijke stem.

Leerlingen weten vaak heel goed wat hen belemmert en kunnen uitermate creatief zijn in het bedenken van eenvoudige, voor iedereen acceptabele oplossingen. Ze doen in het rapport een sterk appèl op hun scholen. Vanuit autisme bekeken vatte hun reactie samen in drie krachtige adviezen: ‘Zie wie ik ben!’, ‘Praat met mij!’ en ‘Interpreteer mijn gedrag niet verkeerd!’.

Merel van Vroonhoven, voorzitter van de Werkgroep Vanuit autisme bekeken en bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten: “Passend onderwijs begint met een overtuiging dat we beter af zijn in een diverse samenleving. De school is een samenleving in het klein.

Als een visie hierop ontbreekt, is passend onderwijs ver te zoeken. Ik hoop van harte dat dit rapport alle betrokkenen op scherp zet. Ga zelf op zoek naar oplossingen. Ze zijn er, en er mag veel meer dan veel mensen denken. Volg je hoofd én je hart!”.

Ruim 1% van de Nederlanders – ongeveer 190.000 mensen - heeft een vorm van autisme. Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Met autisme word je geboren, en blijft gedurende je hele leven een rol spelen. Het wordt niet veroorzaakt door de opvoeding. Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc.. wordt op een andere manier verwerkt.

En dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. Zo hebben mensen met autisme vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, recht door zee, analytisch en hardwerkend, maar hebben ze moeite met overzicht houden en sociale contacten en vaak hebben ze een opvallend beperkt aantal interesses of activiteiten.

Autisme is niet zichtbaar aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op iemands leven. Hoe groot en op welke manier precies verschilt per persoon, en ook per levensfase. Autisme kent vele gezichten. Sommige mensen met autisme zoeken weinig contact met anderen. Anderen doen dit juist heel actief, maar vaak op een manier die ‘vreemd’ overkomt.

Er zijn mensen met autisme en een verstandelijke beperking maar ook mensen met een hoge intelligentie. Sommigen kunnen met de juiste begeleiding een behoorlijk zelfstandig leven leiden, anderen hebben hun leven lang veel hulp nodig.

Het Autismecafé is een ontmoetingsplek voor ouders van een kind met autisme. Het ontmoeten van andere ouders van kinderen met autisme is ondersteunend/prettig: je ziet dat je niet de enige bent, er is begrip voor je situatie, je kunt ervaringen uitwisselen en tips en ideeën krijgen. Het is een ouderinitiatief: door ouders, voor ouders. Voor meer informatie www.autismecafe.nl.

Tekst en foto: De werkgroep 'Vanuit autisme bekeken'.