Datum: 07-07-2020 - 06:55
16
sep
'16

Hulpdiensten klagen over bereikbaarheid op Bungalowpark Sollasi.

In de commissievergadering van BAM op donderdagavond vroeg raadslid Wiebes van D66 zich af of de gemeente op de hoogte was, van een aantal incidenten die zich hebben voorgedaan op het terrein van Bungalowpark Sollasi. Hierbij kwamen hulpdiensten obstakels tegen waardoor...

zij hun werk niet goed konden uitoefenen en dat veroorzaakt klachten bij hen en daarnaast, volgens de heer Wiebes, ook nog eens onrust bij de bewoners van het park.

In antwoord gaf de verantwoordelijk burgemeester Goedhart aan, dat de incidenten door het aangeven van bewoners bij de gemeente bekend waren. De toegankelijkheid voor de hulpdiensten op het park was al een aandachtspunt en zal komende week met alle betrokken partijen, zoals de eigenaar en bewoners van het park en de hulpdiensten, nogmaals besproken worden.

Er is wel een verschil van mening over de feitelijke toedracht van een aantal incidenten, maar er moet volgens de burgemeester wel degelijk gesproken gaan worden over een betere toegankelijkheid voor de hulpdiensten, zoals ambulance en brandweer, van het park.

De burgemeester gaf in de commissievergadering aan dat de eigenaar van Sollasi op korte termijn (ook volgens eerder gemaakte afspraken) maatregelen moet gaan treffen, voor een betere routering en een goede bediening van de toegangspoorten op dit terrein.

Foto BON