Datum: 05-08-2020 - 15:00
15
sep
'16

'Spoorvariant Duinpolderweg' definitief de prullenbak in. (Ruigenhoek, Zilkerpolder)

Wethouder Knapp kon woensdagavond in de commissie- vergadering van Ruimte en Wonen meedelen, dat er twee varianten voor de Duinpolderweg zijn afgevallen. Het gaat hier om de noordelijke variant en de eveneens fel bekritiseerde 'Spoorvariant' die via de Ruigenhoek....

dwars door de Zilkerpolder zou moeten gaan lopen. Tot opluchting van veel Ruigenhoekers en Zilkers is deze 'Spoorvariant' nu definitief in de prullenbak verdaagd.

Nieuwsbrief Duinpolderweg september 2016:
Gedeputeerde Staten van Zuid- en Noord-Holland hebben op 30 augustus zeven alternatieven geselecteerd die zij in de Milieu Effect Rapportage (MER) Duinpolderweg willen laten onderzoeken op effect en haalbaarheid.

Eind september spreken de Provinciale Statencommissies van beide provincies zich uit over de inrichting van de MER. Daar hoort een gezamenlijke inspreekbijeenkomst op 16 september bij. Medio oktober is naar verwachting duidelijk welke alternatieven definitief in de MER worden opgenomen.

De keuze van Gedeputeerde Staten (GS) is gebaseerd op de adviezen van de Adviesgroep Bereikbaarheid Bollenstreek-Haarlemmermeer/Duinpolderweg en de Stuurgroep Duinpolderweg, alsook op onderzoek door Royal Haskoning DHV. In de adviesgroep zijn bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewonersorganisaties vertegenwoordigd. De overheden zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep.

Zeven alternatieven (dus zonder de afgevallen spoorvariant)
Onder de zeven alternatieven die Gedeputeerde Staten hebben geselecteerd zijn drie nieuwe alternatieven die de adviesgroep heeft aangedragen: het Parel alternatief 2.0, de nieuwe N206 en NOG Beter 2.0. Ook het alternatief Zienswijze van de gemeenteraad van Hillegom uit 2015 maakt onderdeel uit van de zeven alternatieven.

De overige, het Nul alternatief, het Midden alternatief en het Zuidelijk alternatief, komen uit de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van 2013. De NRD is het startdocument van de MER waarin de te volgen werkwijze voor de MER is beschreven.

De zeven alternatieven vormen een breed pallet aan maatregelen om de bereikbaarheid van de Haarlemmermeer, Duin- en Bollenstreek en Zuid-Kennemerland te verbeteren.

Vervolg
De inhoudelijke behandeling van het voorstel voor inrichting van de MER in de Statencommissies is op 21 september in Zuid-Holland en op  22 september in Noord-Holland. Medio oktober wordt een definitief besluit genomen over de inrichting van de MER.

Na dit besluit wordt de omgeving geïnformeerd.  Naar verwachting wordt medio 2017 de MER en het voorkeursalternatief voorgelegd ter besluitvorming.

 

Meer informatie:
Op www.noord-holland.nl/duinpolderweg vindt u het GS-besluit en de onderliggende stukken. Ook staat hier informatie over de planning en achtergronden van het project.