Datum: 26-11-2022 - 20:57
13
sep
'16

Inbreng Noordwijkerhouters voor verkennings- studie naar samenwerking met Noordwijk.

In de maanden juli en augustus konden inwoners onderzoeksvragen aanleveren voor de verkenningsstudie naar een intensievere samenwerking met de gemeente Noordwijk. Deze inbreng is gebundeld, samen met de inbreng van raadsleden, en wordt aangeboden aan de...

gemeenteraden van Noordwijkerhout en Noordwijk.

Behoud van eigen karakter
Inwoners zien wel potentie in het bundelen van de krachten van beide gemeenten maar hebben ook zorgen. Opvallende zorg van inwoners van Noordwijkerhout is het behoud van de eigen cultuur, het rijke verenigingsleven en het karakter van de gemeente. Daarnaast maken sommige inwoners zich zorgen of Noordwijkerhout niet het onderspit delft in een intensievere samenwerking.

Inwoners staan voorop
De gemeente Noordwijkerhout neemt deze zorgen serieus. Voorop staat het zo goed mogelijk van dienst zijn van de inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk, met behoud van ons eigen karakter en onze cultuur. Nu én in de toekomst. En om toekomstbestendig te blijven, moeten nu keuzes worden gemaakt.

Keuze maken voor de toekomst
De gemeente verkeert nu in een sterke positie, is financieel gezond en daarom in staat om nu keuzes te maken voor de toekomst. Het krachtenveld in de omgeving verandert, bijvoorbeeld door de ambtelijke fusie van Hillegom, Lisse en Teylingen.

Daarnaast staat de gemeente voor nieuwe opgaven zoals de nieuwe zorgtaken, het voorbereiden van de omgevingswet en eisen die de digitalisering stelt. Het kan voordelig zijn om dit gezamenlijk op te pakken.

Het maakt de organisatie beleidsmatig sterker en investeringen kunnen gezamenlijk worden gedaan. Een objectief advies van het onderzoeksbureau gaat de gemeente helpen hier de juiste keuze in te maken.

Hoe gaat het nu verder?
Het onderzoeksbureau wordt nu geselecteerd. Het bureau krijgt bij haar opdracht de inbreng van inwoners en raadsleden mee. Ook krijgt het bureau de opdracht om inwoners tijdens het onderzoek te blijven betrekken. Het onderzoek wordt in twee delen uitgevoerd.

Een tussentijdse rapportage wordt met inwoners gedeeld. Het uiteindelijke advies van het onderzoeksbureau wordt begin 2017 verwacht. De uitkomsten worden vervolgens aan de bevolking voorgelegd. Vervolgens beslist de gemeenteraad uiteindelijk over wat de beste beslissing oplossing is voor een toekomstbestendige gemeente.

Tekst Gemeente Noordwijkerhout

 

Foto's BON.