08
sep
'16

Onderzoek naar arbeidsmigrantenbeleid bij Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout.

De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout start een onderzoek naar het arbeidsmigrantenbeleid bij de drie gemeenten. Sinds er eind 2007 vrij verkeer mogelijk is voor personen uit Midden- en Oost-Europese landen hebben tal van arbeidsmigranten uit deze landen...

zich voor kortere of langere tijd in ons land gevestigd. Het merendeel van deze arbeidsmigranten zijn Polen. Dit geldt ook voor Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. Volgens het CBS staan er in deze gemeenten 1600 Polen als inwoner ingeschreven. Daarnaast werken er veel arbeidsmigranten seizoensgebonden in de Bollenstreek.

De rekenkamercommissie wil met haar onderzoek zicht krijgen op hoe de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout inspelen op deze ontwikkeling. Hebben zij beleid voor deze doelgroep ontwikkeld? Wat doen zij op dit moment om arbeidsmigranten te huisvesten, te ondersteunen, te laten integreren en om probleemsituaties te voorkomen en/of op te lossen? Hebben de gemeenten zicht op de precieze omvang van de groep? Arbeidsmigranten laten zich immers niet altijd registreren of inschrijven bij een gemeente.  

Het onderzoek zal ook een overzicht van mogelijke knelpunten rond openbare orde en veiligheid en het woon-en leefklimaat opleveren. Dit zowel vanuit het perspectief van de arbeidsmigranten als van hun werkgevers, huisvesters, omwonenden en maatschappelijke organisaties.

Als het onderzoek is afgerond stelt de rekenkamercommissie aanbevelingen voor de gemeenteraden op. Het is dan aan de raden om hiermee aan de slag te gaan. De rekenkamercommissie verwacht eind van dit jaar het resultaat van het onderzoek aan de raden te kunnen presenteren.