08
sep
'16

Politiek geeft het goede voorbeeld.

Burgemeester, wethouders en raadsleden van de gemeente Noordwijkerhout zijn op maandag 5 september getraind door medewerkers van de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden in het reanimeren en gebruiken van een AED. Enkelen van hen hebben zich...

direct opgegeven als burgerhulpverlener. De ambulancedienst vindt dat ze hiermee een mooi signaal afgeven.

Helpt u ons de eerste 6 minuten? Met deze slogan wil de ambulancedienst burgers oproepen om zich aan te melden als burgerhulpverlener. De eerste 6 minuten kan het verschil worden gemaakt.

Natuurlijk doet de ambulance zijn best om zo snel mogelijk ter plaatse te zijn om de reanimatie te starten, maar in de praktijk kan ongeveer 20% van de ambulances in de eerste minuten op de plaats van het incident zijn. Omdat de overlevingskansen sterk afhangen van het moment waarop gestart wordt met de reanimatie, kan hulp van de burger van levensbelang zijn.

Op 31 maart jl. is de regionale ambulancevoorziening Hollands Midden gestart met het alarmeren van burgerhulpverleners. De campagne om burgers op te roepen is in volle gang en inmiddels hebben zich al meer dan 4800 vrijwilligers zich aangemeld via de website www.ravhm.nl van de ambulancedienst. Gestreefd wordt naar minimaal 1% van de inwoners van Hollands Midden, wat neerkomt op ongeveer 8000 inwoners.

Dit aantal is nodig om een dekkend netwerk van hulpverleners te krijgen. Joost Bernsen, leidt het project namens de RAV: ‘het is een fantastisch signaal dat de gemeenten afgeven door zelf een AED training te volgen.


Ik hoop dat veel burgers dit voorbeeld ter harte nemen en zich snel inschrijven voor een training.’ Via de hartstichting is hierover informatie te vinden. Bovendien komen de meeste zorgverzekeraars graag tegemoet in de kosten van een training.

In de komende maanden wordt door de RAV, in samenwerking met Hartveilig Wonen en de gemeenten gekeken naar de actuele situatie per gemeente en gezocht naar oplossingen om zoveel mogelijk burgers te bewegen zich aan te melden.

Het aan de buitengevel plaatsen en beschikbaar stellen van AED’s is ook een belangrijk doel. In de regio zijn al meer dan 1000 AED’s, maar de uitdaging is om voldoende AED’s 7 x 24 uur bereikbaar en inzetbaar te maken.

Er zijn speciaal hiervoor (geconditioneerde) kasten op de markt, die bij alarmering op afstand voor de vrijwilliger geopend kunnen worden. Nu hangen er soms in verschillende bedrijven naast elkaar AED’s in panden.

‘Wat zou het mooi zijn als bedrijven en winkeliersverenigingen de koppen bij elkaar steken en gezamenlijk kiezen voor één AED aan de buitengevel die tevens 7 x 24 uur beschikbaar is voor de burgerhulpverleners. De kosten kunnen ze dan ook beperken.’ Aldus Joost Bernsen.

Op de foto PR:

Het College van B&W van gemeente Noordwijkerhout ontvangt reanimatie/AED certificaat uit handen van de heer Haasbeek, algemeen manager van de RAV Hollands Midden.