Datum: 28-11-2022 - 16:15
25
aug
'16

Inwoners Noordwijkerhout en Noordwijk lopen nog niet warm voor samenwerking.

Het warme weer werkte niet mee, evenals de KNVB-beker thuiswedstrijd van VVSB. Duidelijk is wel dat de uitnodiging aan de inwoners van beide dorpen om mee te denken over een intensievere samenwerking tussen beide gemeenten, maar bar weinig inwoners deed...

warmlopen voor dit onderwerp. Vanuit de politiek zelf was er genoeg belangstelling, maar vanuit de burgerij kwamen maar 17 mensen op de avond af die geleid werd door presentator Edwin De Beukelaar.

De uitnodiging om mee te denken vloeide voort uit het besluit dat de gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout hadden genomen, om een verkenningsstudie naar intensievere samenwerking tussen beide gemeenten te organiseren. Ze wilden daar graag hun inwoners bij betrekken. Door het ophalen van informatie bij hun burgers wilde de gemeenten te weten komen wat er bij hen leeft en welke vragen zij nuttig vonden voor een komende verkenningsstudie.

Tijdens de bijeenkomst van woensdagavond 24 augustus in Congrescentrum NH Leeuwenhorst konden de 17 aanwezige inwoners via tafelgesprekken hun ideeën, voorstellen en opmerkingen over een intensievere samenwerking inbrengen. Eerder al konden inwoners van beide gemeenten tot 22 augustus digitaal laten weten welke onderwerpen ze belangrijk vinden en welke vragen over de samenwerking zij graag beantwoord zouden willen zien. Ook hierbij liep de brievenbus/mailbox van de twee gemeentehuizen niet vol met reacties, rond de 30 inwoners maakten gebruik van deze mogelijkheid om hun input te geven.

In september buigen de gemeenteraden van Noordwijkerhout en Noordwijk zich over alle bijdragen die per post/mail en op de bijeenkomst van woensdagavond zijn verzameld. Deze burgerinbreng wordt daarna voorgelegd aan een adviesgroep die een verkenningsstudie voorbereidt, bestaande uit een vertegenwoordiging uit beide gemeenteraden en colleges. Deze adviesgroep stelt een lijst met vragen op en formuleert de opdracht voor een onderzoeksbureau. Het onderzoeksbureau dat de verkenningsstudie naar de mogelijkheden van intensievere samenwerking zal uitvoeren is nog niet geselecteerd.

 

Foto's BON.