22
aug
'16

Burgemeester Goedhart plant Japanse 'Maki-tree' in de tuin van het gemeentehuis. (foto's)

Op maandag 22 augustus ontving burgemeester Goedhart twee bloemenhandelaren uit Hirado Japan (van de Hirado-tulp) en hun tolk Remco Vrolijk op het gemeentehuis voor het Growing Flowers of Friendship Project. Tijdens dit bezoek stond de burgemeester stil bij het...

eerste lustrum van de stedenband tussen Noordwijkerhout en Hirado. Bij de bijeenkomst op het gemeentehuis waren ook leerlingen en leraren van het Teylingen College Leeuwenhorst aanwezig.

Om het lustrum van de stedenband te vieren werd door de Japanse gasten als dank aan de Gemeente Noordwijkerhout twee Japanse boompjes aangeboden, waaronder een Maki-tree (het nu nog kleine bonsai-boompje kan als je hem niet snoeit wel zo'n 30/40 meter hoog worden, alleen duurt dat wel weer een paar honderd jaar).

De boompjes werden op deze bijeenkomst geplant in de tuin van het Gemeentehuis en het is de bedoeling dat er bij iedere uitwisseling van leerlingen tussen de scholen een nieuw boompje wordt meegenomen en daarmee ontstaat er dan op den duur een heus Japans stukje tuin in Noordwijkerhout.

Leerlingen van het Teylingen College locatie Leeuwenhort ontvingen van de Japanse gasten 15 bijzondere lelie-bollen. Dit zijn bollen van de ‘Gele Hirado Lelie’, een wilde leliesoort die alleen in Hirado voorkwam. Na een virus werd lange tijd verondersteld dat dit soort was uitgestorven, maar een twintigtal jaar geleden is er in de bergen bij Hirado toch nog een exemplaar gevonden.

Deze is inmiddels door de agrarische school in Hirado vermenigvuldigd. Er zijn nu weer zo’n honderd bollen waarvan er 15, om het eerste lustrum van de stedenband te vieren, zijn meegebracht naar Nederland en werden deze aangeboden aan leerlingen van Leeuwenhorst.

Hiermee hoopt de Japanse organisatie van het Growing Flowers of Friendship Project en de Noordwijkerhoutse Stichting van de stedenband met Hirado, op een verdere bloeiende vriendschap tussen Hirado en Noordwijkerhout.

In oktober vindt weer een volgende uitwisseling plaats, in maart waren de Japanse leerlingen te gast in Nederland en in oktober gaan 12 leerlingen van het Teylingen College op bezoek in Japan.

Foto's BON