Datum: 01-04-2020 - 12:14
05
aug
'16

Nieuwe fietsbrug Haarlemmertrekvaart zorgt voor kortere en veiligere fietsverbinding met Voorhout.

De gemeente Teylingen is bezig met het voorbereiden van de aanleg van de Noordelijke Randweg Voorhout. De weg vormt een nieuwe verbinding ten noordwesten van Voorhout, tussen de N444 en de deels nog aan te leggen ontsluitingsweg Hooghkamer. De Noordelijke Randweg...

moet gaan zorgen voor een verbetering van de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het centrum van Voorhout (Herenstraat) en voor een betere bereikbaarheid van Teylingen en de regio voor auto, fiets (waaronder vanuit Noordwijkerhout) en openbaar vervoer.

Burgemeester en wethouders van Teylingen hebben deze week bekend gemaakt dat het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Noordelijke Randweg Voorhout’ van donderdag 4 augustus tot en met woensdag 14 september 2016 ter inzage ligt.

Het project beoogt de aanleg van een nieuwe weg voor autoverkeer met daarnaast een vrijliggend fietspad. De Randweg gaat de spoorlijn Leiden-Haarlem ongelijkvloers kruisen door middel van een onderdoorgang.

De Noordelijke Randweg krijgt een nieuwe aansluiting op de provinciale weg N444. Deze aansluiting wordt vormgegeven als turborotonde en komt te liggen in het groene gebiedje direct ten zuiden van de Noordwijkerhoekbrug. Op deze plek gaat het fietspad met een fietstunnel onder de N444 door zodat een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers ontstaat.

Met de aanleg van de randweg ontstaan ook nieuwe fietsverbindingen. De Spoorlaan (die nu doodloopt) wordt als fietspad doorgetrokken tot aan het nieuwe fietspad langs de randweg.

Fietsbrug:
Over de Haarlemmertrekvaart wordt een nieuwe fietsbrug en pad gemaakt, globaal in het verlengde van de Spoorlaan, de brug komt aan de overkant uit op het Noordwijkerhoutse deel van de Leidsevaart. Dit zorgt er voor dat er een nieuwe, kortere en veiligere verbinding ontstaat tussen Noordwijkerhout, Noordwijk en Voorhout.

In samenhang met de aanleg van de Noordelijke Randweg wordt de Ecologische Verbindingszone ingericht. Deze zone van circa 30 meter breed ligt parallel aan de Haarlemmertrekvaart tussen de randweg en de trekvaart. De zone wordt ook gebruikt om natuur en water te compenseren.

Eveneens onderdeel van het project is een maatregel op het grondgebied van de gemeente Noordwijk. Met de nieuwe aansluiting van de randweg op de N444, moet de huidige aansluiting van de Leidsevaart op de N444 (direct ten noorden van de Noordwijkerhoekbrug) komen te vervallen. Hiervoor is een alternatief nodig dat is gevonden in het omleggen van de weg, achter het tuincentrum langs, tot aan de aansluiting van de Leeweg.

Tekst en foto website Gemeente Teylingen.