Datum: 27-09-2023 - 23:08
12
jul
'16

Bezwaarschrift tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten Schippersvaartweg afgewezen

Het onderwerp voor een tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten op het terrein van de voormalige afvalwaterzuivering op de Schippersvaartweg zorgde in het voorjaar voor de nodige commotie. Het afgeven van een omgevings-vergunning voor dit soort aanvragen bleek...

destijds een bevoegdheid te zijn van het college van Burgemeester en Wethouders.

Tegen het afgeven van deze omgevings-vergunning werd door een inwoner(s) een bezwaarschrift ingediend. De Commissie Bezwaarschriften heeft zich onlangs hierover gebogen en deze vond dat de vergunning op de juiste gronden was verleend. Het advies van de commissie was dan ook het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het college heeft dit overgenomen.

Op donderdag 30 juni werd de huisvesting van De Trampoline aan de Schippersvaartweg in gebruik genomen.

Foto BON