Datum: 06-04-2020 - 20:17
11
jul
'16

Zingen in de zomer in de Witte Kerk van Noordwijkerhout.

Ook dit jaar worden op vier achtereenvolgende vrijdagavonden in juli zangavonden gehouden in de Witte Kerk te Noordwijkerhout. Er wordt gezongen, muziek gemaakt en geluisterd, een uur vol afwisseling. De eerstkomende zangavond is op vrijdag 15 juli. Medewerking wordt...

verleend door Steven van Heteren, orgel en een gelegenheidskoor. Aanvang 19.30 u. Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten. En uiteraard is iedereen van harte welkom!