08
jul
'16

Meer leesboeken voor de jeugd in De Zilk.

In september 2016 wordt er een servicepunt van de Bibliotheek Bollenstreek geopend in het gebouw van basisschool De Egelantier en kinderopvangorganisatie De Palmboom. Het servicepunt gaat zich voornamelijk richten op kinderen tot 12 jaar, maar ook andere inwoners...

van De Zilk kunnen van het servicepunt gebruik maken.

Van bibliobus naar servicepunt

De afgelopen jaren werd de bibliotheekvoorziening in De Zilk in opdracht van de Bibliotheek Bollenstreek verzorgd door een Bibliobus van Karmac. Deze deed eenmaal per week De Zilk aan bij Trefcentrum De Duinpan. Met de komst van het vaste servicepunt komt er een einde aan de Bibliobus.

Stijging van aantal jeugdleden

De afgelopen jaren vond een duidelijke daling plaats van het aantal volwassen leden van de Bibliobus tegenover een stijging van het aantal jeugdleden. In 2014 kende de Bibliobus 162 jeugdleden en 15 volwassen leden.

Het servicepunt in De Egelantier sluit beter aan bij de huidige groep gebruikers van de Bibliobus. Jongeren en volwassenen worden doorverwezen naar de bibliotheek in Noordwijkerhout of kunnen materialen via de website van de Bibliotheek Bollenstreek reserveren en afhalen in het servicepunt.

Ruimere openingstijden

Het servicepunt is ook toegankelijk voor De Egelantier en De Palmboom. Leerlingen en kinderen van De Palmboom kunnen tijdens schooltijden zelfstandig gebruik maken van het servicepunt.

Ten opzichte van de huidige openingstijden van de Bibliobus vindt een flinke verruiming van het aantal openingsuren plaats; van 2,5 naar 8 uur per week. De openingsuren worden woensdag- en vrijdagmiddag tussen 12.00 en 16.00 uur.  

Investering
Voor het servicepunt is een eenmalige investering nodig van om en nabij € 50.000. De Bibliotheek Bollenstreek draagt hieraan voor meer dan de helft bij. Voor het overige bedrag heeft de Gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 30 juni akkoord gegeven.

Opening na de zomer

De zomerperiode wordt gebruikt om het servicepunt gebruiksklaar te maken. De officiële opening vindt op een nog nader te bepalen datum plaats in samenwerking met De Palmboom en De Egelantier.

Rondom deze opening vindt tevens een aantrekkelijke actie plaats voor nieuwe leden. Hierover wordt via Blik Op NWH, de lokale nieuwsbladen, de gemeentelijke website en de website van de Bibliotheek Bollenstreek gecommuniceerd.

Tekst Gemeente Noordwijkerhout - Foto BON